43. MEĐUNARODNI KONGRES O GREJANJU, HLAĐENJU I KLIMATIZACIJI


43. po redu, međunarodni Kongres bio je posvećen je aktuelnim temama iz šire oblasti grejanja, hlađenja i klimatizacije, pre svega usredsređenjem na zgrade kao glavne potrošače energije i na primenu obnovljivih izvora i najnovijih proizvoda koji se koriste u sistemima KGH.

Organizator Kongresa je u potpunosti uspeo da ostvari cilj, a to je razmena informacija o novim građevinski materijalima koji utiču na energetske zahteve objekta, kao i predstavljanje najnovijih konstrukcija zgrada i njihovih arhitektonskih rešenja usklađenih sa termičkim karakteristikama koje su uslov za njihovo energetski racionalno ponašanje.

Na Kongresu su razmatrane teme koje obuhvataju rashladne fluide koji zamenjuju one klasične koji se povlače iz upotrebe s obzirom na njihov uticaj na životnu sredinu. Gradski sistemi grejanja i hlađenja su, sada već tradicinalno, nezaobilazne teme i ovog skupa poslenika struke grejanja, hlađenja i klimatizacije.

Drugog dana kongresa je održan tradicionalni program za studente i najmlađu generaciju onih koji se opredeljuju za struku KGH, kao i za ostale specijalnosti koje su u direktnoj vezi sa sistemima KGH u zgradama. Teme studentskih radova su obuhvatile opštu problematiku grejanja, hlađenja i klimatizacije. Među saopštenim radovima na Kongresu, biće izabrani najbolji za objavljivanje u časopisu i predstavljanje na međunarodnim studentskim skupovima.