M Bus modul za MULTICAL® 402

M Bus modul za MULTICAL® 402

Wireless M-Bus C mode modul za MULTICAL® 402

Wireless M-Bus C mode modul za MULTICAL® 402

Radio modul za MULTICAL® 402

Kamstrup radio sistem omogućava bežično očitavanje MULTICAL® 402 brzo i jednostavno.
Naši radio moduli su pogodni za oba sistema ručno i mrežno rešenje.
Radio moduli u Kamstrup radio sistemu se zasnivaju na dvosmernoj komunikaciji, a sistem očitavanja određuje kada se podaci čitaju sa merača.
Moduli se montiraju u modulu zoni brojila bez upotrebe alata i spremni za upotrebu u manje od 10 sekundi bez dalje konfiguracije.
Oni su dostupni sa internom antenom, priključak za eksternu antenu, kao i za impulsa ulaza ili izlaza.

Kamstrup

Grupa: Oprema

Kategorija: Merila toplotne energije

Naziv Jezik PDF
Data Sheet

Slični proizvodi