N2-module Communication modul za MULTICAL® 62/601/602/801

N2-module Communication modul za MULTICAL® 62/601/602/801

ZigBee® modul za MULTICAL® 601/602 i MULTICAL® 61

ZigBee® modul za MULTICAL® 601/602 i MULTICAL® 61

Wireless M-Bus modul C mode za MULTICAL® 602/62 i SVM S6

Bežični M-Bus modul je dizajniran za upotrebu u Kamstrupovih merača toplote, hlađenja i kombinovanu proizvodnju toplote/hlađenja MULTICAL® 602 i SVM S6 i za vodomer MULTICAL® 62.Modul je dostupan u 2 varijante:• Standardna registruje sa fokusom na trajanje baterije• Alternativni registruje sa fokusom na funkcionalnost
Modul automatski pronalazi vrste brojila u kojima je instaliran i spreman za komunikaciju bez dalje konfiguracije u roku od 16 sekundi.Iako je modul je dizajniran za ručne rešenja, on se koristi za formiranje deo mrežnih rešenja, kao što je Link Netvork Radio.

Kamstrup

Grupa: Oprema

Kategorija: Merila toplotne energije i hlađenja

Naziv Jezik PDF
Data Sheet

Slični proizvodi