Nema proizvoda

Nema proizvoda

MULTICAL® 602

MULTICAL® 602 je višenamenska računska jedinica za obračun energije grejanja i hlađenja. Koristi se zajedno sa skoro svim vrstama impulsnih senzora protoka i sa parom dvo- ili četvoro-žičnih senzora temperature. Ako se koristi zajedno sa Kamstrupovim ultrazvučnim senzorom protoka ULTRAFLOW ®, dostupne su još naprednije funkcije. Na račun svoje izuzetne tačnosti, računska jedinica, tokom čitavog životnog veka, precizno registruje potrošnju. Računska jedinica ne zahteva održavanje i ima dug vek trajanja koji garantuje minimalne godišnje troškove. MULTICAL® 602 se koristi za merenje energije grejanja, hlađenja i za kombinaciju grejanje/hlađenje u svim sistemima gde se koristi voda temperature od 2 °C do 180 °C za grejanje i 2 °C do 50 °C za hlađenje.

Funkcionalnost

MULTICAL® 602 se koristi kao merilo toplotne energije zajedno sa senzorom protoka, ULTRAFLOW ® 54 i dva temperaturna senzora. Opseg protoka je od qp 0,6 m³/h do 1000 m³/h. Za primenu u hlađenju do qp 100 m³/h koristi se ULTRAFLOW ® 14 i par temperaturnih senzora, dok se za protoke qp 150 m³/h do 1.000 m³/h koristi ULTRAFLOW ® 54.Računska jedinica može se koristiti pri protocima do qp 3.000 m³/h. MULTICAL® 602 karakteriše kompletan asortiman komunikacionih modula i integralni RTC (Real Time Clock), koji se lako montiraju u računsku jedinicu u svim aplikacijama nezavisno od tipa očitavanja. Merilo može biti opremljeno sa LON, SIOX, M-Bus, data modulom, kao i novim rešenjima BACnet MS/TP, Metasys N2 i Ethernet/IP za žičanu komunikaciju. Ako merilo treba da bude integrisano u bežičnu mrežu, možete da izaberete radio, bežični M-Bus, ZigBee ili jedan od novih Kamstrup modula: GSM/GPRS, 3G GSM/GPRS ili High Power RadioRouter velikog kapaciteta. Info kodovi i memorija podataka računske jedinice, čine nezamenljivo sredstvo za rešavanje problema, korekciju grešaka i analizu potrošnje energije. Info memorija neprekidno nadgleda jedan broj ključnih funkcija merila, kao što su greške u sistemu za merenje, nestanak napajanja, curenje, prskanje ili montažu senzora u pogrešnom smeru protoka. U takvim slučajevima treperi “INFO”, a info kod se pojavljuje na displeju. MULTICAL® 602 čuva podatke o potrošnji na godišnjem, mesečnom, dnevnom i satnom nivou, što pruža mogućnost operativnog upravljanja I kompletne analize učinka.

Kamstrup

Grupa: MULTICAL® 602

Kategorija: Merila toplotne energije i hlađenja

♦ Široka paleta komunikacijskih modula

♦ RadioRouter velikog kapaciteta 

♦ Čuvanje podataka 

♦ Čuvanje informacija o događajima 

♦ Rezervna kopija podataka u slučaju prekida napajanja

Merilo za grejanje i hlađenje sa neograničenom komunikacijom

Izračunavanje energije

MULTICAL® 602 izračunava energiju na osnovu formule u prEN 1434-1:2009, u kojoj se koristi međunarodna temperaturna skala iz 1990 (ITS-90) i radni pritisak od 16 bara.

Izračunavanje energije se može jednostavno izraziti kao:

Energija = V x ∆Θ x k.

V protekla količina vode
∆Θ izmerena temperaturna razlika
k toplotni koeficijent za vodu

Računska jedinica uvek izračunava energiju u [Wh] i onda je pretvara u izabranu mernu jedinicu.

Optička glava se koristi za prenos podataka sa merila, elektro merila i slične merne opreme do računara i ručnih terminala, a preko optičkog porta za prenos podataka.  Primene se kreću od pojedinačnih čitanja podataka, npr za računovodstvene svrhe do sveobuhvatnog programa merila. 

 

M-Bus Master MultiPort 250DL

M-Bus je bus sistem, koji je posebno pogodan za komunikaciju sa merilom za grejanje, hlađenje, vodu, struju i gas.
Sistem se sastoji od M-Bus Master merilom sa M-Bus pristupom. Mogu da se insaliraju i funkcionišu sa različitim tipovima merila, kao i merilima različitih proizvođača u istoj M-Bus mreži.  Mreža je uobičajeno povezana upotrebom mrežnih kablova.
Priključena merila učitavaju bilo M-Bus Master direktno, pri čemu podaci prikazuju na displeju, ili se pak očitavaju sa programom povezanim sa jednim od M-Bus Mastera preko komunikacionog porta.
M-Bus Master služi i za napajanje preko M-Bus modula za merila. Ovo omogućava dug životni vek baterije za merila sa baterijskim napajanjem.

RF M-Bus Converter II
• Univerzalni konvertor za merila potrošnje sa M-Bus
• Konvertuje M-Bus u radio signal
• Ugrađen RTC sa 5 dana back-up-om
• Ugrađen vremenska evidencija, kao i evidencija događaja
• Autodetekcija radio frekvencije na 2 radio kanala
• Autodetekcija brzine prenosa za M-Bus komunikaciju
• Snaga odašiljanja se može konfigurisati do 500 mW
• Ugrađena funkcija rutera
• Ugrađena radio antenna i opciono konekcija sa eksternom antenom
• Opciono konkcija sa GSM modemom
• U skladu sa standardom EN 13757

 

READy  sistem je rukovanje podacima sa vaših merila i odvija se PC programom READy Managerom – bilo da ste pročitali merila sa mobilnim uređajem ili preko mreže.Podaci se mogu koristiti za mnogo više od tačne naplate. Povećanje znanja o distributivnoj mreži i poboljšanje korišćenja podataka, mogu vam dati stalan pristup novim saznanjima o potrošnji, hlađenju, pritisku i gubitaka vode na mreži - kao i alate za transformisanje tih podataka sa konkretnim poboljšanjima, optimizacije energije, smanjenja gubitaka i havarija.

Mobilno očitavanje - prikuplja vaše podatke on-the-go. Sa READy mobilnim očitanjem možete automatski pročitati merila u pokretu. Koristeći Google Maps, merila su automatski na mapi na vašem pametnom telefonu ili tabletu. Kada vozite, pametni telefon automatski prikazuje obližnje merilo i koje se tačno merilo očitava, a koje merilo ostaje da se pročita. Ne morate pratiti fiksnu rutu, a podaci se prenose tako brzo da možete voziti normalnom brzinom i dalje prikupljati sva očitavanja.

Ready Manager - kompletan pregled. Iskoristite vaše podatke u potpunosti. Podaci se lako prenose na PC program Ready Manager-om koji prati i čuva vaše podatake sa merila. Ready Manager nudi niz funkcija koje lako daju pregled vaših podataka i alate da se to iskoristi sa svim naprednim funkcijama. Kompletan pregled Ready Manager vizualizuje potrošnju pojedinih merila kao bar grafikoni u određenom vremenskom periodu. Možete lako dobiti uvid u tačnu potrošnju, što je odličan alat za rešavanje sporova i analizu neočekivane potrošnje. Podaci u Ready Manager-u mogu biti u kombinaciji sa alarmima kako bi olakšali rešavanje problema i pokazali vezu između potrošnje i datog alarma.

Moduli 

IP201 Gateway Modul

M-Bus

Modbus-modul

N2 modul

Wireless M-Bus

ZigBee® modul

High Power RadioRouter

Naziv Jezik PDF
Tehničke karakteristike
Uputstvo za korišćenje i instalaciju
602 UF54(H) Uputstvo za korišćenje i instalaciju
Brochure
DataSheet
Facts Advantages Benefits
Installation and User Guide
Technical Description
Certificate
Converter- M-Bus to RF - Data Sheet
Converter- M-Bus to RF - Installation and User Guide
Data plug - Outer walls mounting - Installation
High Power RadioRouter for MULTICAL 602 - Data Sheet
High Power RadioRouter for MULTICAL 602 - Installation and User Guide
IP201 Gateway Module - Data Sheet
M-Bus - alternative registers
M-Bus - data package
M-Bus - MCIII compatibel
M-Bus - medium data package
M-Bus Master- max 250 meters connected - Brochure
M-Bus Master- max 250 meters connected - Data Sheet
M-Bus Master- max 250 meters connected - Installation and User Guide
M-Bus Master- max 250 meters connected - Installation and User Guide (1)
M-Bus Master- max 250 meters connected - Installation and User Guide (2)
M-Bus Master- max 250 meters connected - Software update
Modbus-module
N2 module
Optical Read-out (IR) Head - Data Sheet
Optical Read-out (IR) Head - Installation and User Guide
Panel mounting - Installation Guide
READy - Brochure – Heat-Cooling-Water
READy - Brochure – Remote Reading
READy - Brochure – Smart Water Metering
READy - Quick Guide
READy - Solution description
Wireless M-Bus
ZigBee® module Data Sheet
ZigBee® module Installation and User Guide

Slični proizvodi