Nema proizvoda

Nema proizvoda

BAS 920 Kontroler

BAS920 pripada porodici slobodno programabilnih kontrolera dizajniranih da se mogu prilagoditi kako malim tako i velikim instalacijama.

BA Systems

Grupa: BAS 920 Kontroler

Kategorija: Programabilni Kontroler

BAS920 pripada porodici slobodno programabilnih kontrolera dizajniranih da se mogu prilagoditi kako malim tako i velikim instalacijama. BAS920 je pripremljen za kontrolu HVAC i prirodnu ventilaciju a može funkcionisati i kao PLC.

Komunikacijski modul u kontroleru obezbedjuje pristup sa bilo kog WEB pretraživača (Internet Explorer, Google i sl.).

Kontroler je modularan i prihvata module AI,AO,DI,DO, M-Bus i COM modul (RS232, RS485, combo, M-Bus). OPC server za povezivanje sa sistemima za daljinski nadzor i upravljanje.

Naziv Jezik PDF
Tehnički opis
Datasheet