Nema proizvoda

Nema proizvoda

Potpuno zalemljen izmenjivač toplote

Baziran na konfiguraciji koja je multi-fleksibilna, Hibrid je dizajniran za rad u teškim uslovima gde tehnologije drugih izmenjivača toplote nisu u mogućnosti da opstanu, ili imaju kraći životni vek ili smanjuju svoju efikasnost.
SPX-APV

Grupa: Potpuno zalemljen izmenjivač

Kategorija: Izmenjivač toplote

Baziran na konfiguraciji koja je multi-fleksibilna, Hibrid je dizajniran za rad u teškim uslovima gde tehnologije drugih izmenjivača toplote nisu u mogućnosti da opstanu, ili imaju kraći životni vek ili smanjuju svoju efikasnost.

Šta više, lak pristup čini čišćenje Hibridnih ploča pod visokim pritiscima jednostavnim, efektivnim i brzim! Velika fleksibilnost na osnovu niza standardnih varijacija, sačinjena da zadovolji sve vaše potrebe.

Mi ćemo uvek naći savršeno rešenje. Savršena prilagodljivost prema skoro svakom zahtevu.

Potpuno korišćenje pada pritiska kako bi se povećala toplotna efikasnost.

Moguć nizak pad pritiska - čak i pri velikim protocima.

Omogućava konekciju velikih dimenzija. Uspešno upravljanje asimetrični tokova.