Nema proizvoda

Nema proizvoda

Lemljeni toplotni izmenjivači

APV ParaBrazed grejne ploče ne poseduju zaptivke na na spojevima ploča. Sve pojedinačne ploče su trajno zalemljene jedna za drugu u vakum pećima. Zbog toga dobijamo veoma kompaktan i izdržljiv razmenjivač toplote bez zaptivki.
SPX-APV

Grupa: Lemljeni izmenjivači

Kategorija: Toplotni izmenjivači

APV ParaBrazed grejne ploče ne poseduju zaptivke na na spojevima ploča. Sve pojedinačne ploče su trajno zalemljene jedna za drugu u vakum pećima. Zbog toga dobijamo veoma kompaktan i izdržljiv razmenjivač toplote bez zaptivki.

Uobičajni program ovih izmenjivača uključuje daljinsko grejanje. Niske cene i minimalno održavanje ovaj tip razmenjivača toplote čine posebno primamljivim.

 

Prednosti:

Međusobno ispreplitani kanali pružaju brojne tačke kontakta i formiraju složen sistem kanala, koji izazivaju značajnu turbulenciju primenjenog medija. Time se osigurava da najmanja moguća veličina ploče bude sposobna za maksimalan prenos toplote. Svi koraci proizvodnje- od isporuke sirovina do otpreme - registrovani su i izloženi stalnoj inspekciji kvaliteta u skladu sa ISO 9001 standardima. Završno testiranje pritiska svake grejne ploče osigurava maksimalnu bezbednost. APV ParaBrazed grejnu ploču je moguće upotrebljavati sa širokim spektrom gotovo svih fluida i njihovih mešavina. APV ParaBrazed grejna ploča ne može da se koristi sa amonijakom ili morskom vodom.