Nema proizvoda

Nema proizvoda

Compakva TD36+

APV Compakva TD36+ je kompletna jedinica daljinskog grejanja za zagrevanje potrošne vode u domaćinstvu i daljinskog grejanja. Jednostavan i izuzetno kompaktan dizajn APV Compakva TD36+ čini je najmanjom jedinicom ovog tipa na tržištu.
SPX-APV

Grupa: APV Compakva

Kategorija: Izmenjivač toplote

APV Compakva TD36+ je kompletna jedinica daljinskog grejanja za zagrevanje potrošne vode u domaćinstvu i daljinskog grejanja. Jednostavan i izuzetno kompaktan dizajn APV Compakva TD36+ čini je najmanjom jedinicom ovog tipa na tržištu.

 

Inovativna tehnologija i dizajn

Najmanji na tržištu

Niski troškovi održavanja

 

Program

APV Compakva TD36+ može biti direktno povezana na mrežu daljinskog grejanja sa maksimalnom tempraturom protoka od 130 °C. Radni uslovi zavise od diferencijalnog pritiska i temperature daljinskog grejanja.

Da bi se obezbedio miran i bezvučan rad, jedinica je opremljena sa regulatorom diferencijalnog pritiska. Komponente i funkcija APV Compakva TD36+ se sastoji od sledećih komponenta:

Multifunkcionalni razmenjivački blok, APV grejne ploče, termostatički ventil i regulator diferencijalnog pritiska.

 

Pozeban dizajn kanala kombinovan sa pozicijom senzora u multifunkcionalnom delu ubrzava funkciju zatvaranja ventila. Ovo doprinosti niskoj potrošnji energije i time dolazi do smanjenja troškova održavnja.

Regulator diferencijalnog pritiska Regulator osigurava optimalne radne uslove za termostatične radijatorske ventile. Kontrola temperature APV Compakva TD36+ pruža kontrolu temperature potrošne tople vode u domaćinstvu i temperature grejanja. Termostatski ventil vode u domaćinstvu osigurava stalni protok vode iz slavine.

Kada sistem daljinskog grejanje nije u upotrebi, termostatski ventil osigurava prikladnu temperaturu rezerve potrošne vode. To znači da je topla voda dostupna u roku od nekoliko sekundi, APV Compakva TD36+ je spreman za cirkulaciju vode u domaćinstvu obezbeđujući toplu vodu istog trena kada se slavina uključi, bez obzira na udaljenost od pločastog razmenjivača toplote.

Cevi za cirkulaciju mogu biti povezane sa pločastim grejačem preko ugrađeni krajnjih kapa od ½” ili konekcijama izvan razmenjivača. Sigurnosna oprema za vodu u domaćinstvu Neophodno je da sistem zagrevanja vode u domaćinstvu bude opremljen sigurnusnim ventilom u skladu sa lokalnim propisima.

Uz pomoć multifunkcionalnog dela moguće je ukloniti ½” krajnje kape i montirati sigurnosni ventil. Napomena: Sigurnosni ventil, nepovratni ventil i cirkulaciona pumpa nisu obezbedjeni od strane SPX-a. Mesto ugradnje merila toplote

APV Compakva TD36+ je opremljena sa dva cevna umetka i čaurama za temperaturne senzore omogućujući laku montažu merila toplotne energije, na povratnom i potisnom vodu.. Montaža APV Compakva 36+ i 54+ su dizajnirani za zidnu instalaciju. Ugradnja je jednostavna, a pozicioniranje svih cevnih priključaka na nosač cevi formiraju uredan cevni aranžman. Pakovanje APV Compakva 36+ dolazi u pakovanju otpornog na udar.