Nema proizvoda

Nema proizvoda

MULTICAL® 801

MULTICAL ® 801 je snažno i izdržljivo merilo. Idealan je za zgrade i različite vrste industrija, jer koristi svoje dodatne komunikacione sposobnosti, programske funkcije i širok spektar drugih modula.

MULTICAL® 801 se koristi kako za merenje grejanja, tako i hlađenja, a u svim sistemima na bazi vode, sa temperaturom od 2°C do 180°C,  sa svim veličinama protoka između qp 0.6 m³/h i qp 30,000 m³/h.

Merilo je jednostavno za instalaciju, očitavanje i proveru. Svojom jednostavnom kombinacijom visoke preciznosti merenja i dugim životnim vekom, MULTICAL® 801 doprinosi smanjenju godišnjih operativnih troškova na minimum, 

Ako je MULTICAL® 801, povezan sa merilima protoka na direktanom i povratnom vodu, on može da nadgleda curenje i pucanje u sistemima za grejanje/hlađenje. 

MULTICAL® 801 prima količinu impulsa  povezanih merila i izračunava energiju za svaku već utvrđenu zapreminu vode. Kalkulacija energije uključuje merenje temperature u dolasku i povratku, kao i korekciju za gustinu i toplotni sadržaj u skladu sa  EN 1434.

Kamstrup

Grupa: MULTICAL® 801

Kategorija: Merila toplotne energije i hlađenja

♦ Precizno merenje grejanja i hlađenja do 30,000 m³/h

♦ Daljinsko očitavanje sa 4 komunikacijska kanala

♦ 4 analogna izlaza

♦ Dva simultana plug-in modula: – GSM, M-Bus, RadioRouter, impulsni ulazi za struju i vodomere 

♦ Memorija podataka za poslednjih 36 meseci i 15 godina, kao i programramabilna memorija podataka

♦ Ispunjava EN 1434:2007 C Klasu I MID M1, E1 i E2

 

MULTICAL ® 801 snažno i izdržljivo merilo

 

Primena

 

MULTICAL ® 801 je snažno i izdržljivo merilo. Idealan je za građevine i različite vrste industrija koristeći svoje dodatne komunikacione sposobnosti, progra-mske funkcije i širok spektar drugih modula.

MULTICAL® 801 se koristi kako za merenje grejanja tako i hlađenja u svim sistemima na bazi vode, sa temperaturom od 2°C do 180°C,  sa svim veličinama protoka između qp 0.6 m³/h i qp 30,000 m³/h.

Merilo je jednostavno za instalaciju, očitavnje i proveru. Osim toga, MULTICAL® 801 doprinosi smanjenju godišnjih operativnih troškova na minimum svojom jednostavnom kombinacijom visoke preci-znosti merenja i dugim životnim vekom.

Ako je MULTICAL® 801 povezan za merenje instaliranog protoka , na direktan i povratni vod, merilo može da nadgleda curenje i pucanje u sistemima za grejanje-hlađenje. Takođe, curenja u sistemima mogu biti nadgledane uz pomoć impulsa ako je vodomer uključen.

MULTICAL® 801 prima količinu impulsa  konektovanih merila i kalkuliše energiju za svaku već utvrđenu zapreminu vode. Kalkulacija energije uključuje merenje temperature u dolasku i povratku, kao i korekciju za gustinu i toplotni sadržaj u skladu sa  EN 1434.

 

MULTICAL® 801 može biti opremljen napajanjem  230 VAC ili 24 VAC.

MULTICAL® 801 se može nadograditi sa dva nezavisna modula GSM/GPRS, M-Bus, RadioRouter i LonWorks. Ovi moduli takođe uključuju dva dodatna ulaza za konekciju, na primer, merila hladne vode i električne energije. Moduli omogućavaju daljinsko očitavanje merila.

MULTICAL® 801 ispunjava uslove za IP67 sa svojom snažnom izradom i visokom funkcionalnošću. IP67 odobrenje garantuje da je merilo otporno na prašinu, vlagu i vodu.

 Impulsni izlazi, kontrola ventila, rezervne baterije i mnoge druge karakteristike su standarndne funkcije MULTICAL® 801.

Optička glava se koristi za prenos podataka sa merila, merača elektro merila i slične merne opreme do računara i ručnih terminala, a preko optičkog porta za prenos podataka.  Primene se kreću od pojedinačnih čitanja podataka, npr za računovodstvene svrhe do sveobuhvatnog programa merila. 

 

M-Bus Master MultiPort 250DL

M-Bus je bus sistem, koji je posebno pogodan za komunikaciju sa merilom za grejanje, hlađenje, vodu, struju i gas.
Sistem se sastoji od M-Bus Master i merila, sa M-Bus pristupom. Mogu da se insataliraju i funkcionišu sa različitim tipovima merila, kao merilima različitih proizvođača u istoj M-Bus mreži. 
Mreža je uobičajeno povezana upotrebom mrežnih kablova.
Priključena merila učitavaju bilo M-Bus Master direktno, pri čemu se podaci prikazuju na displeju, ili se pak očitavaju programom povezanim sa jednim od M-Bus Mastera preko komunikacionog porta.
M-Bus Master služi i za napajanje preko M-Bus modula za merila. Ovo omogućava dug životni vek baterije za merila sa baterijskim napajanjem.

RF M-Bus Converter II
• Univerzalni konvertor za merila potrošnje sa M-Bus
• Konvertuje M-Bus u radio signal
• Ugrađen RTC sa 5 dana back-up-om
• Ugrađen vremenska evidencija, kao i evidencija događaja
• Autodetekcija radio frekvencije na 2 radio kanala
• Autodetekcija brzine prenosa za M-Bus komunikaciju
• Snaga odašiljanja se može konfigurisati do 500 mW
• Ugrađena funkcija rutera
• Ugrađena radio antenna i opciono konekcija sa eksternom antenom
• Opciono konkcija sa GSM modemom
• U skladu sa standardom EN 13757

 

READy  sistem je rukovanje podacima sa vaših merila i odvija se PC programom READy Managerom – bilo da ste pročitali merila mobilnim uređajem ili preko mreže. Podaci se mogu koristiti za mnogo više od tačne naplate. Povećanje znanja o distributivnoj mreži i poboljšanje korišćenja podataka, mogu vam dati stalan pristup novim saznanjima o potrošnji, hlađenju, pritisku i gubitaka vode na mreži - kao i alate za transformisanje tih podataka sa konkretnim poboljšanjima, optimizacije energije, smanjenja gubitaka i havarija.

Mobilno očitavanje - prikuplja vaše podatke on-the-go. Sa READy mobilnim očitanjem možete automatski pročitati merila u pokretu. Koristeći Google Maps, brojila su automatski na mapi na vašem pametnom telefonu ili tabletu. Kada vozite, pametni telefon automatski prikazuje obližnje merilo, kao i koje se tačno merilo očitava, a koje ostaje da se pročita. Ne morate pratiti fiksnu rutu, a podaci se prenose tako brzo da možete voziti normalnom brzinom i dalje prikupljati sva očitavanja.

Ready Manager - kompletan pregled. Iskoristite vaše podatke u potpunosti. Podaci se lako prenose na PC program Ready Manager-om koji prati i čuva vaše podatake sa merila. Ready Manager nudi niz funkcija koje lako daju pregled vaših podataka i alate da se to iskoristi sa svim naprednim funkcijama. Kompletan pregled Ready Manager vizualizuje potrošnju pojedinih merila kao bar grafikoni u određenom vremenskom periodu. Možete lako dobiti uvid u tačnu potrošnju, što je odličan alat za rešavanje sporova i analizu neočekivane potrošnje. Podaci u Ready Manager-u mogu biti u kombinaciji sa alarmima kako bi olakšali rešavanje problema i pokazali vezu između potrošnje i datog alarma.

Moduli 

IP201 Gateway Modul

M-Bus

Modbus-modul

N2 modul

Wireless M-Bus

ZigBee® modul

High Power RadioRouter

Naziv Jezik PDF
Tehničke karakteristike
MULTICAL 801 UF54(H) Uputstvo za korišćenje i instalaciju
MULTICAL 801 Upustvo za korišćenje i instalaciju
Brochure
DataSheet
Facts Advantages Benefits
Installation and User Guide
Technical Description
Certificate
BACnet for MULTICAL 62_601_602_801_6L2_6M2 - Data Sheet
BACnet for MULTICAL 62_601_602_801_6L2_6M2 - Technical Description
Data plug - Outer walls mounting - Installation instruction
External Communication Box
GSM6H for MULTICAL 801 - Data Sheet
GSM6H for MULTICAL 801 - Installation and User Guide
GSM8H 3G for MULTICAL 61_62_601_602_801 - Data Sheet
GSM8H 3G for MULTICAL 61_62_601_602_801 - Installation and User Guide
High Power RadioRouter
IP201 Gateway Module - Data Sheet
IP201 Gateway Module - Installation and User Guide
LON module for MULTICAL 601_602_801 - Data Sheet
M-Bus - alternative registers for MULTICAL 601-602-61-62-801 - Data Sheet
M-Bus - data package for MULTICAL 601-602-61-62-801 - Data Sheet
M-Bus - MCIII compatibel for MULTICAL 601-602-61-62-801 - Data Sheet
Modbus-module for MULTICAL 62_601_602_6L2_6M2_801 - Data Sheet
N2 module for MULTICAL 62_601_602_801 - Data Sheet
Optical Read-out (IR) Head - Data Sheet
Optical Read-out (IR) Head - Installation and User Guide
READy - Brochure – Heat-Cooling-Water
READy - Brochure – Remote Reading
READy - Brochure – Smart Water Metering
READy - Quick Guide
READy - Solution description
Wireless-M-Bus for MULTICAL 61, 601 & 801 - Data Sheet

Slični proizvodi