Nema proizvoda

Nema proizvoda

Flex Cev

Flex Cevi se proizvode u kontinuitetu i isporučuju u koturovima do 200 mestara. Oni olakšavaju uspostavljanje konekcije do distributivne mreže u svaku kuću i zgradu.
Logstor

Grupa: Flex Cev

Kategorija: Grejanje

Flex Cevi se proizvode u kontinuitetu i isporučuju u koturovima do 200 mestara. Oni olakšavaju uspostavljanje konekcije do distributivne mreže u svaku kuću i zgradu.

 

Flex Cevi- Jednocevni sistem

Prečnik priključka 15-110 mm.

Servisne cevi od PEX, aluminijuma/PEX, bakra ili čelika.

Serije izolacije 1,2 i 3 Sa Difuzijskom Barijerom kako bi se osiguralo da izolacione osobine ostanu konstantne.

Grantovana lambda vrednost 0,022 W/mK FlexPipe- Dvojnocevni sistem

Prečnik priključka 15-50 mm.

Servisne cevi od PEX, aluminijuma/PEX ili bakra.

Serije izolacije 1 ili 2.

Sa Difuzijskom Barijerom kako bi se osiguralo da izolacione osobine ostanu konstantne.

Grantovana lambda vrednost 0,022 W/mK