Nema proizvoda

Radio Modul

Radio Modul

Temperaturni senzori

Temperaturni senzori, koji se koriste za merenje temperature u direktnom i povratnom vodu, predstavljaju odgovarajući par,koji se nikad ne sme razdvajati. Uobičajeno, MULTICAL se isporučuje sa povezanim temperaturnim senzorima.

Kamstrup

Grupa: Oprema

Kategorija: Merila toplotne energije i hlađenja

Temperaturni senzori, koji se koriste za merenje temperature u direktnom i povratnom vodu, predstavljaju odgovarajući par,koji se nikad ne sme razdvajati. Uobičajeno, MULTICAL se isporučuje sa povezanim temperaturnim senzorima. U skladu sa EN 1434 ili OIML R75 dužina kabla se ne sme menjati. Zamena senzora, ako je potrebna, uvek podrazumeva par. Senzor obeležen crvenim znakom postavlja se u direktni vod. Drugi senzor, obeležen plavim znakom, mora se postaviti u povratni vod.

Naziv Jezik PDF
Data Sheet

Slični proizvodi