UtiliKeeper®

UtiliKeeper®

GSM modem 6

GSM modem 6

Bežični M-Bus System

Bežični M-Bus predstavlja sistem za očitavanje Kamstrup MULTICAL® merila. Bežični M-Bus Sistem se koristi za brzo i lako bežično očitavanje Kamstrup MULTICAL® merila opremljenih sa Bežičnim M-Bus Modulom.
Kamstrup

Grupa: Oprema

Kategorija: Merila toplotne energije i hlađenja

- Bežični M-Bus predstavlja sistem za očitavanje Kamstrup MULTICAL® merila

- Vreme pripreme za početak rada traje samo 15 minuta.

- Do 800 metara u jednom sistemu.

- Bežični M-Bus Sistem se koristi za brzo i lako bežično očitavanje Kamstrup MULTICAL® merila opremljenih sa Bežičnim M-Bus Modulom.

- U svojoj najjednostavnijoj formi , Bežični M-Bus sistem se sastoji od MULTICAL® merila i PC programa za konfiguraciju i očitavanje.

- PC program je moguće preuzezti sa Kamstrupovog sajta besplatno. Svako merilo se automatski zapiše u PC programu uz pomoć priložene datoteke merila.

- Ako postoje adrese instalacije i one bivaju unešene u program.

- Ako sistem uključuje više merila ili više od jednog Bežičnog M-Bus očitavača, merila mogu da se grupišu i povežu sa jedinm određenjim M-Bus čitačem.

Slični proizvodi