GSM Master Modem

GSM Master Modem

Brojač Impulsa

Brojač Impulsa

M-Bus Master MultiPort 250DL

M-Bus je bus sistem, koji je posebno pogodan za komunikaciju sa meračem za grejanje, hlađenje, vodu, struju i gas.
Sistem se sastoji od M-Bus Master i merača, sa MBUS
pristupom. Mogu da se insataliraju i funkcionišu sa različitim tipovima merača i brendova u istoj M-Bus mreži. 
Mreža je uobičajeno povezana upotrebom mrežnih kablova.
Priključeni merači učitavaju bilo M-Bus Master direktno, i podaci se prikazuju na displeju, ili se očitavaju sa programom povezanim sa jednim od M-Bus Mastera preko komunikacionog porta.
M-Bus Master služi i za napajanje preko M-Bus modula za merače. Ovo omogućava dug životni vek baterije za merače sa baterijskim napajanjem.

Kamstrup

Grupa: Oprema

Kategorija: Merila toplotne energije i hlađenja

- Daljinsko očitavanje sa M-Bus uređajem

- Do 250 metara po M-Bus Master-u i kaskadno do 1250 u sistemu.

- Podržava primarno/sekundarno/ unapređeno sekundarno adresiranje i pretragu sa detekecijom kolizije podataka.

- 300/2400/9600 Baud brzine komunikacije.

- Povezivanje preko RS-232. RS-485, USB, GSM/GPRS i optičkog porta.

- Lokalno očitavanje uz pomoć ekrana sa pozadinskim osvetljenjem

- Zaštita uz pomoć PIN koda.

M-Bus je bus sistem, koji je posebno pogodan za komunikaciju sa meračem za grejanje, hlađenje, vodu, struju i gas.
Sistem se sastoji od M-Bus Master i merača, sa MBUS
pristupom. Mogu da se insataliraju i funkcionišu sa različitim tipovima merača i brendova u istoj M-Bus mreži. 
Mreža je uobičajeno povezana upotrebom mrežnih kablova.
Priključeni merači učitavaju bilo M-Bus Master direktno, i podaci se prikazuju na displeju, ili se očitavaju sa programom povezanim sa jednim od M-Bus Mastera preko komunikacionog porta.
M-Bus Master služi i za napajanje preko M-Bus modula za merače. Ovo omogućava dug životni vek baterije za merače sa baterijskim napajanjem.
Ukupna domet sa jednim M-Bus-om pomoću Kamstrup M-Bus Mastera može biti do 1250 metara kada se koristi sekundarno adresiranje. Kada je povezano više M-Bus Mastera u kaskadi, ukupna dužina kabla može biti oko 14 km.
Koristeći primarno adresiranje, mreža je do 250 metara.
M-Bus Master 250D je opremljen pametnom uštedom energije koji ima funkciju da smanje potrošnju energije kada nema očitavanja merača.
Tokom instalacije i održavanja M-Bus mreže, bez PC-je a potrebna je i analiza mreže, radna pretraga i očitavanje merača može da se vrši direktno sa M-Bus Masterom pomoću M-Bus Master je tastera i ekrana *.
M-Bus je standardizovan prema EN 13757-2 i EN 13757-3.

Naziv Jezik PDF
Brochure
Data Sheet
250D Installation and User Guide
250L Installation and User Guide
250D Web Server

Slični proizvodi