M-Bus Master MultiPort 250DL

M-Bus Master MultiPort 250DL

Optička glava za očitavanje

Optička glava za očitavanje

Brojač Impulsa

Kamstrupov Brojač Impulsa A/S se koristi za prikupljanje strujnih, toplotnih i vodomernih podataka koji nisu proizvedeni od strane Kamstrupovih uređaja.
Kamstrup

Grupa: Oprema

Kategorija: Merila toplotne energije i hlađenja

Kamstrupov Brojač Impulsa A/S se koristi za prikupljanje strujnih, toplotnih i vodomernih podataka koji nisu proizvedeni od strane Kamstrupovih uređaja.

 

Kada koristite METERTOOL u mogućnosti ste da unapred postavite konfiguraciju (preset) za impulsne ulaze kao i vrednosti impulsa sa priključene jedinice sa Brojačem impulsa.

 

Podatci mogu biti prikupljeni sa M-Bus uređajem, modemom, LON-mrežom ili uz pomoć Kamstrup radijskog sistema.

Slični proizvodi