Brojač Impulsa

Brojač Impulsa

RF Koncentrator

RF Koncentrator

Optička glava za očitavanje

Optička glava se koristi za prenos podataka sa merača, merača električne energije i slične merne opreme do računara i ručnih terminala preko optičkog porta za prenos podataka. 
Primene se kreću od pojedinačnih čitanja podataka, npr za računovodstvene svrhe, i sveobuhvatnog programa merača. 
Optička glava read-out je opremljena sa permanentnim magnetom, koji osigurava da glava ostane čvrsto na meraču tokom prikupljanja podataka. Podaci se prenose preko infracrvene svetlosti. Read-od glave ima - kao i merač - i predajnik i prijemnik za serijsku, dvosmernu komunikaciju.

Kamstrup

Grupa: Oprema

Kategorija: Merila toplotne energije i hlađenja

Optička glava služi za prenos podataka od merača energije,merača struje i slične merne opreme do računara i ručnih terminala

- Multiterm Pro preko optičkog priključka.

- Napajanje nije potrebno

- U skladu sa IEC 1107/EN 61107

- Napravljena je za korišćenje sa MULTITERM Pro uređajem, Kamstrup merilima i M-Bus Master-ima.

- Izdržljiva konstrukcija.  

- USB ili D-Sub konektor.

Naziv Jezik PDF
DataSheet
Installation

Slični proizvodi