Optička glava za očitavanje

Optička glava za očitavanje

IP 201 Gateway Modul

IP 201 Gateway Modul

RF Koncentrator

Ručno očitavanje i čuvanje podataka do 680 energetskih merila /RF Ruteri/RF Koncentratori. Poseduje mogućnost kombinovanja sa drugim sastavnim delovima mreže.
Kamstrup

Grupa: Oprema

Kategorija: Merila toplotne energije i hlađenja

Ručno očitavanje i čuvanje podataka do 680 energetskih merila /RF Ruteri/RF Koncentratori. Poseduje mogućnost kombinovanja sa drugim sastavnim delovima mreže. Nije potrebna konfiguracija (Plug-n-Play) Pripremljen za serijsku komunikaciju- npr. GSM Status LED. Opciono priključavanje eksterne antene. Opciono updatovanje softvera uz pomoć radijske mreže. Ručni alarm curenja i havarije u sistemu.

Slični proizvodi