RF Koncentrator

RF Koncentrator

RF M-Bus Konvertor II

RF M-Bus Konvertor II

IP 201 Gateway Modul

Kompaktan RF Koncentrator sa TCP/IP modulom

- Eternet konekcija od 10 Mbit-a (DHCP ili statična IP adresa)

- Poseduje mogućnost očitavanja i čuvanje podataka do 680 energetskih merila RF ruteri/RF Koncentratori mogu da se kombinuju sa drugim mrežnim komponentama.

Kamstrup

Grupa: Oprema

Kategorija: Merila toplotne energije i hlađenja

Naziv Jezik PDF
Data Sheet
Installation

Slični proizvodi