Nema proizvoda

Nema proizvoda

MULTICAL® 302

Savršene geometrije - savršen za svaku upotrebu

Oblik MULTICAL® 302 uređaja je zasnovan na savršenoj geometriji kruga. Ovaj jednostavan, ali genijalan, oblik kružnog merila sadrži bitne prednosti u instalaciji, kao i u očitavanju merila. Oblik, efikasnost i lakoća korišćenja zaista čine MULTICAL® 302 jedinstvenim i svestranim uređajem.

Sofisticirana tehnologija u kompaktnom pakovanju

Sa prečnikom od samo 59 mm i 83 mm dubine, MULTICAL® 302 spada u sofisticiranu tehnologiju u kompaktnom pakovanju. Ovo merilo je moguće montirati na mestima sa malo prostora, na plafonu, odmah iznad zemlje, čak i u vrlo uskim udubljenijima. Savršen ugao instalacije se postiže u svakom od ovih slučajeva, što osigurava jednostavno i lako očitavanje displeja.

Fleksibilnost se ostvaruje u punom krugu

MULTICAL® 302 je moguće podesiti i programirati na licu mesta u toku instalacije. Za podešavanje merila neophodno je samo nekoliko koraka u meniju. Njegova jednostavnost upotrebe i širok merni opseg čine MULTICAL®302 jedinstvenim fleksibilnim rešenjem.

Kamstrup

Grupa: MULTICAL® 302

Kategorija: Merila toplotne energije i hlađenja

Tehničke karakteristike

Svestrano merilo toplote i hlađenja, lako za montažu i upotrebu

♦ Montaža na samom mestu u dolazni ili povratni vod 

♦ PN25 metalno merilio protoka, odobreno za temperature do 130 °C 

♦ Mali pad pritiska, sve vrednosti protoka ispod 0.1 bar 

♦ Dinamički raspon do 1:1600 od početnog do prekoračenog protoka – 1:250 (qi :qp)

Svestrano merilo toplote i hlađenja, lako za montažu i upotrebu

Upotreba

Minimalne dimenzije kompaktnog svestranog merila za grejanje i hlađenje MULTICAL® 302 omogućuju da ono može biti instalirano bilo gde. Kako bismo obezbedili stalno i optimalno očitavanje na displeju, tokom instalacije ga možemo okrenuti, čak i u veoma ograničenim prostorima. Robustno metalno kućište merila omogućava stalnu temperaturu medija do 130 ˚C, efikasno je zaštićeno od korozije i može se upotrebiti i u PN16 i u PN25 sistemima. Merilo je proizvedeno sa Kamstrup-ovim jedinstvenim metodom ultrazvuka, koji mu osigurava ekstremno dug vek trajanja.

Functionalnost

MULTICAL® 302 je sastavljen od ultrazvučnog merila protoka, elektronskog displeja i para Pt500 temperaturnih senzora. Sve ove komponente su kalibrisane svaka za sebe, te nakon toga sve zajedno sastavljene u merilo toplote ili hlađenja ili pak kombinovano merilo toplote/hlađenja, nakon čega se više ne smeju razdvajati. Merilo obuhvata i integralnu memoriju podataka, koja čuva sve relevantne registre za poslednjih 960 sati, 460 dana, 24 meseca i 15 godina. U toku instalacije merilo se može konfigurisati za ugradnju merila protoka na dolaznu ili povratnu cev. Pored toga, merna jedinica, rezolucija (osvežavanje), kao i datum/vreme i M-Bus adresa mogu se birati jednostavnim pritiskom na taster. Nema potrebe za nekim specijalnim alatima.

Žični ili bežični M-Bus

MULTICAL® 302 je dostupan sa žičnom M-Bus komunikacijom i fabrički ugrađenim kablom od 1.5 m ili sa bežičnom M-Bus komunikacijom. U oba slučaja C1 ili T1 OMS su u skladu sa EN 13757-3. M-Bus komunikacija je galvanski odvojena i obuhvata automatsku detekciju brzine prenosa 300/2400 Bauda, kao i otkrivanje primarne/ sekundarne adrese i greške. Trenutna potrošnja mastera je manja nego opterećenje 1 priključene jedinice, a toplotna i energija hlađenja očitavaju se u zasebnim registrima. Bežični prenos podataka, Bežični M-Bus, u skladu je sa Evropskim standardom EN 13757-4, a telegram podataka se lako konfiguriše za C1 ili T1 OMS. Prenos podataka, uključuje 128 bitno AES šifriranje.

Optička glava za očitavanje

Optička glava se koristi za prenos podataka sa merača, merača električne energije i slične merne opreme do računara i ručnih terminala preko optičkog porta za prenos podataka. 
Primene se kreću od pojedinačnih čitanja podataka, npr za računovodstvene svrhe, i sveobuhvatnog programa merača. 
Optička glava read-out je opremljena sa permanentnim magnetom, koji osigurava da glava ostane čvrsto na meraču tokom prikupljanja podataka. Podaci se prenose preko infracrvene svetlosti. Read-od glave ima - kao i merač - i predajnik i prijemnik za serijsku, dvosmernu komunikaciju.

READy

READy sistem je rukovanje podacima sa vaših merača i odvija se PC programom READy Managerom – bilo da ste pročitali merače sa mobilnim uređajem ili preko mreže.

Merenje i potrošnja naplate su ključni zadaci za bilo koje vodosnabdevanje. Međutim, pametno merenje vode nije samo pitanje povećane tačnosti i pravilne naplate, takođe je to važno za razvoj i unapređenje odnosa sa potrošačima. Radi se o operativnoj optimizaciji, kontrole kvaliteta, zaštite prihoda, upravljanje imovinom i još mnogo toga.

Radi se o tome da je tu prava odluka i investicija, a na osnovu više od same procene i teorijskih modela. Podaci se mogu koristiti za mnogo više od tačne naplate. Povećanje znanja o distributivnoj mreži i poboljšanje korišćenja podataka, mogu vam dati stalan pristup novim saznanjima o potrošnji, hlađenju, pritisku i gubitaka vode na mreži - kao i alate za transformisanje tih podataka sa konkretnim poboljšanjima, optimizacije energije, smanjena gubitaka i smanjenje havarija.

Drugim rečima - inteligentno rešavanje problema i optimizacija mreže.

Sa Kamstrup pametnim rešenjem za merenje, dobićete lak pristup svim vašim podacima, uključujući niz alata, koji pomažu da budete aktivniji u planiranju i svakodnevnom radu. Osim toga, dobićete tačne podatke koje možete koristiti za preciznu naplatu od potrošača.

Naziv Jezik PDF
Brošura
Tehničke karakteristike
Uputstvo za instalaciju i upotrebu
Brochure 4
Brochure 8
DataSheet
Facts Advantages Benefits
Installation and User Guide
Technical Description
Certificate
Mounting of brass coupling
Optical Read-out (IR) Head Data Sheet
Optical Read-out (IR) Head - Installation
READy - Brochure – Heat-Cooling-Water
READy - Brochure – Remote Reading
READy - Brochure – Smart Water Metering
READy - Quick Guide
READy - Solution description