Nema proizvoda

Nema proizvoda

MULTICAL® 302

Savršene geometrije - savršen za svaku upotrebu

Oblik MULTICAL® 302 uređaja je zasnovan na savršenoj geometriji kruga. Ovaj jednostavan, ali genijalan, oblik kružnog merila sadrži bitne prednosti u instalaciji, kao i u očitavanju merila. Oblik, efikasnost i lakoća korišćenja zaista čine MULTICAL® 302 jedinstvenim i svestranim uređajem.

Sofisticirana tehnologija u kompaktnom pakovanju

Sa prečnikom od samo 59 mm i 83 mm dubine, MULTICAL® 302 spada u sofisticiranu tehnologiju u kompaktnom pakovanju. Ovo merilo je moguće montirati na mestima sa malo prostora, na plafonu, odmah iznad zemlje, čak i u vrlo uskim udubljenijima. Savršen ugao instalacije se postiže u svakom od ovih slučajeva, što osigurava jednostavno i lako očitavanje displeja.

Fleksibilnost se ostvaruje u punom krugu

MULTICAL® 302 je moguće podesiti i programirati na licu mesta u toku instalacije. Za podešavanje merila neophodno je samo nekoliko koraka u meniju. Njegova jednostavnost upotrebe i širok merni opseg čine MULTICAL®302 jedinstvenim fleksibilnim rešenjem.

Kamstrup

Grupa: MULTICAL® 302

Kategorija: Merila toplotne energije i hlađenja

Tehničke karakteristike

Svestrano merilo toplote i hlađenja, lako za montažu i upotrebu

♦ Montaža na samom mestu u dolazni ili povratni vod 

♦ PN25 metalno merilio protoka, odobreno za temperature do 130 °C 

♦ Mali pad pritiska, sve vrednosti protoka ispod 0.1 bar 

♦ Dinamički raspon do 1:1600 od početnog do prekoračenog protoka – 1:250 (qi :qp)

Svestrano merilo toplote i hlađenja, lako za montažu i upotrebu

Upotreba

Minimalne dimenzije kompaktnog svestranog merila za grejanje i hlađenje MULTICAL® 302 omogućuju da ono može biti instalirano bilo gde. Kako bismo obezbedili stalno i optimalno očitavanje na displeju, tokom instalacije ga možemo okrenuti, čak i u veoma ograničenim prostorima. Robustno metalno kućište merila omogućava stalnu temperaturu medija do 130 ˚C, efikasno je zaštićeno od korozije i može se upotrebiti i u PN16 i u PN25 sistemima. Merilo je proizvedeno sa Kamstrup-ovim jedinstvenim metodom ultrazvuka, koji mu osigurava ekstremno dug vek trajanja.

Functionalnost

MULTICAL® 302 je sastavljen od ultrazvučnog merila protoka, elektronskog displeja i para Pt500 temperaturnih senzora. Sve ove komponente su kalibrisane svaka za sebe, te nakon toga sve zajedno sastavljene u merilo toplote ili hlađenja ili pak kombinovano merilo toplote/hlađenja, nakon čega se više ne smeju razdvajati. Merilo obuhvata i integralnu memoriju podataka, koja čuva sve relevantne registre za poslednjih 960 sati, 460 dana, 24 meseca i 15 godina. U toku instalacije merilo se može konfigurisati za ugradnju merila protoka na dolaznu ili povratnu cev. Pored toga, merna jedinica, rezolucija (osvežavanje), kao i datum/vreme i M-Bus adresa mogu se birati jednostavnim pritiskom na taster. Nema potrebe za nekim specijalnim alatima.

Žični ili bežični M-Bus

MULTICAL® 302 je dostupan sa žičnom M-Bus komunikacijom i fabrički ugrađenim kablom od 1.5 m ili sa bežičnom M-Bus komunikacijom. U oba slučaja C1 ili T1 OMS su u skladu sa EN 13757-3. M-Bus komunikacija je galvanski odvojena i obuhvata automatsku detekciju brzine prenosa 300/2400 Bauda, kao i otkrivanje primarne/ sekundarne adrese i greške. Trenutna potrošnja mastera je manja nego opterećenje 1 priključene jedinice, a toplotna i energija hlađenja očitavaju se u zasebnim registrima. Bežični prenos podataka, Bežični M-Bus, u skladu je sa Evropskim standardom EN 13757-4, a telegram podataka se lako konfiguriše za C1 ili T1 OMS. Prenos podataka, uključuje 128 bitno AES šifriranje.

Optička glava se koristi za prenos podataka sa merila, merila električne energije i slične merne opreme do računara i ručnih terminala, a preko optičkog porta za prenos podataka.  Primene se kreću od pojedinačnih čitanja podataka, npr. za računovodstvene svrhe do sveobuhvatnog programa merila.

READy  sistem je rukovanje podacima sa merila i odvija se uz pomoć PC programa READy Manager – bilo da ste pročitali merilo sa mobilnim uređajem ili preko mreže. Podaci se mogu koristiti za mnogo više toga od tačne naplate. Povećanje znanja o distributivnoj mreži i poboljšanje korišćenja podataka, mogu  dati stalan pristup novim saznanjima o potrošnji, hlađenju, pritisku i gubitaku vode na mreži, kao i alate za transformisanje tih podataka sa konkretnim poboljšanjima, optimizacije energije, smanjenje gubitaka ihavarija.

Mobilno očitavanje - prikuplja podatke on-the-go. Sa READy mobilnim očitanjem možete automatski pročitati merrila u pokretu. Koristeći Google Maps, brojila su automatski na mapi na pametnom telefonu ili tabletu. U vožnji, pametni telefon automatski prikazuje obližnje merilo i koje merilo se očitava, a koje ostaje da se tek pročita. Ne mora se pratiti fiksna ruta, a podaci se prenose tako brzo da se može voziti normalnom brzinom i dalje prikupljati sva očitavanja.

Ready Manager - kompletan pregled, iskorišćava podatke u potpunosti. Podaci se lako prenose na PC program uz pomoć Ready Manager-a, koji prati i čuva podatake sa merila. Ready Manager nudi niz funkcija koje lako daju pregled podataka i alate da se to iskoristi sa svim naprednim funkcijama. Kompletan pregled Ready Manager vizualizuje potrošnju pojedinih merila kao bar grafikoni u određenom vremenskom periodu. Lako se dobija uvid u tačnu potrošnju, što je odličan alat za rešavanje sporova i analizu neočekivane potrošnje. Podaci u Ready Manager-u mogu biti u kombinaciji sa alarmima, kako bi olakšali rešavanje problema i pokazali vezu između potrošnje i datog alarma.

 

 

Naziv Jezik PDF
Brošura
Tehničke karakteristike
Uputstvo za instalaciju i upotrebu
Brochure 4
Brochure 8
DataSheet
Facts Advantages Benefits
Installation and User Guide
Technical Description
Certificate
Mounting of brass coupling
Optical Read-out (IR) Head Data Sheet
Optical Read-out (IR) Head - Installation
READy - Brochure – Heat-Cooling-Water
READy - Brochure – Remote Reading
READy - Brochure – Smart Water Metering
READy - Quick Guide
READy - Solution description

Slični proizvodi