Nema proizvoda

Nema proizvoda

MULTICAL® 62

MULTICAL®62 je vodomer za hladnu (0,1…500C) i toplu (0,1…900C) vodu i sastoji se od senzora protoka ULTRAFLOW®24 i računske jedinice MULTICAL®602.

MULTICAL®62 je statični vodomer koji radi po ultrazvučnom principu. Zasnovan je na iskustvu KAMSTRUP-a na razvoju i proizvodnji ultrazvučnih statičkih merila još od 1991.
Merilo koje je bilo dizajnirano za merenje potrošnje vode u "okruženjima nusprostorija", bilo je podvrgnuto sveobuhvatnom OIML R 49 tipskom testu sa ciljem da se postigne dugoročna stabilnost, preciznost i pouzdanost merila. Jedna od mnogih prednosti ovog vodomera je činjenica da nema potrošnih delova, što značajno produžava njegovu dugovečnost. Osim toga, merač ima nizak start (od samo 3 l/h), što obezbeđuje precizno merenje i pri malim protocima.

Kamstrup

Grupa: MULTICAL® 62

Kategorija: Merilo hladne vode

Prema OIML R 49 MULTICAL®62 se može opisati kao "kompletan vodomer". U praksi ovo znači da se senzor protoka i računska jedinica ne smeju razdvajati.

MULTICAL®62 se zasniva na ultrazvučnom merenje i mikroprocesorskoj tehnici. Sva kola za obračun izmerenog protoka smeštena su u bazi računske jedinice. Kako bi se zaštitio od kondenzacije, senzor protoka ne sadrži elektroniku. Senzor protoka povezan je sa bazom računske jedinice posredstvom 2.5 m kabla.

 

Ukoliko se senzor protoka i računska jedinica razdvoje i pečat se tako slomi, merilo više neće važiti za obračunske svrhe. Osim toga, fabrička garancija više neće važiti.

MULTICAL®62 se zasniva na ultrazvučnom merenje i mikroprocesorskoj tehnici. Sva kola za obračun izmerenog protoka smeštena su u bazi računske jedinice. Kako bi se zaštitio od kondenzacije, senzor protoka ne sadrži elektroniku.

Merenje protoka vrši se dvosmernom ultrazvučnom tehnikom zasnovanoj na metodu prolaznog vremena, dokazanog kao dugoročno stabilnog i preciznog principa merenja. Dva ultrazvučna transduktora se koriste za slanje zvučnog signala u smeru i nasuprot smera protoka. Ultrazvučni signal koji putuju sa protokom stigne prvi do suprotnog transduktora. Vremenska razlika između dva signala se može pretvoriti u brzinu protoka, a potom i zapreminu.

Akumulirana potrošnja vode na MULTICAL®62 merilu prikazana je u m3 sa sedam cifara i jedinicom mere. Ekran je specijalno dizajniran za postizanje dugog životnog veka i oštri kontrast u širokom temperaturnom opsegu.

Ostale opcije očitavanja su, u zavisnosti od konfiguracije, brojač radnih sati, trenutni protok, max. i min. protok, info-kod, korisnički broj, segment test itd.

Svi dnevni registri se čuvaju u EEPROM 460 dana. Osim njih, takodje se čuvaju mesečni podaci za poslednje 3 godine, kao i godišnji podaci za poslednjih 15 godina.

 

MULTICAL®62 se napaja preko interne litijumske baterije sa vekom trajanja do 13 godina. Alternativno, merilo može imati mrežno napajanje od 24 VAC ili 230 VAC.

 

Na MULTICAL®62 merilo se e mogu priključiti moduli, i to kako na vrh računske jedinice  (top moduli), tako i na bazu (bazni moduli). Dakle, merilo može da se prilagodi mnogim različitim aplikacijama i očitavanjima podataka.

 

Pored sopstvenih podataka merila, MULTICAL®62 ima i dva dodatna impulsna ulaza, VA i VB, za prikupljanje i daljinsku akumulaciju impulsa sa npr. vodomera i brojila. Ulazi impulsa se smeštaju u bazne module. Ulazi impulsa VA i VB funkcionišu nezavisno od drugih ulaza/izlaza.

 

MULTICAL®62 sadrži portove za komunikaciju podacima. Optičko oko na prednjoj strani računske jedinice omogućava očitavanje podataka o potrošnji i njihovo čuvanje, kao i serijsku računarsku konekciju za konfiguraciju vodomera. Spoljna komunikaciona jedinica se može povezati preko modula. MULTICAL®62 je raspoloživ sa komunikacionim modulima npr. radio, M-Bus, LON , 0/4..20 mA i RS232.

Optička glava se koristi za prenos podataka sa merača, merača električne energije i slične merne opreme do računara i ručnih terminala preko optičkog porta za prenos podataka.  Primene se kreću od pojedinačnih čitanja podataka, npr za računovodstvene svrhe, i sveobuhvatnog programa merača. 

 

 

READy  sistem je rukovanje podacima sa vaših merača i odvija se PC programom READy Managerom – bilo da ste pročitali merače sa mobilnim uređajem ili preko mreže.Podaci se mogu koristiti za mnogo više od tačne naplate. Povećanje znanja o distributivnoj mreži i poboljšanje korišćenja podataka, mogu vam dati stalan pristup novim saznanjima o potrošnji, hlađenju, pritisku i gubitaka vode na mreži - kao i alate za transformisanje tih podataka sa konkretnim poboljšanjima, optimizacije energije, smanjena gubitaka i smanjenje havarija.

Mobilno očitavanje - prikuplja vaše podatke on-the-go. Sa READy mobilnim očitanjem možete automatski pročitati merače u pokretu. Koristeći Google Maps, brojila su automatski na mapi na vašem pametnom telefonu ili tabletu. Kada vozite, pametni telefon automatski prikazuje obližnji merač i koji merač se očitava, a koji merač koji ostaje da se pročita. Ne morate pratiti fiksnu rutu, a podaci se prenose tako brzo da možete voziti sa normalnom brzinom i dalje prikupljati sva očitavanja.

Ready Manager - kompletan pregled. Iskoristite vaše podatke u potpunosti. Podaci se lako prenose na PC program Ready Manager-om koji prati i čuva vaše podatake sa merača. Ready Manager nudi niz funkcija koje lako daju pregled vaših podataka i alate da se to iskoristi sa svim naprednim funkcijama. Kompletan pregled Ready Manager vizualizuje potrošnju pojedinih merača kao bar grafikoni u određenom vremenskom periodu. Možete lako dobiti uvid u tačnu potrošnju, što je odličan alat za rješavanje sporova i analizu neočekivano potrošnje. Podaci u Ready Manager-u mogu biti u kombinaciji sa alarmima da bi olakšali rešavanje problema i pokazuju vezu između potrošnje i datog alarma.

Naziv Jezik PDF
Brošura
Tehnički opis
Brochure
Brochure – Hot & Cold
Data Sheet
Installation and User Guide
Battery lifetimes
Technical Description
N2 module
Optical Read-out (IR) Head - Data Sheet
Optical Read-out (IR) Head - Installation and User Guide
Pulse Transmitter
READy - Brochure – Heat-Cooling-Water
READy - Brochure – Remote Reading
READy - Brochure – Smart Water Metering
READy - Quick Guide
READy - Solution description
Wireless M-Bus
BACnet Data Sheet
BACnet Technical Description
Data plug - Outer walls mounting - Installation instruction
GSM8H 3G Data Sheet
GSM8H 3G Installation and User Guide
M-Bus - alternative registers
M-Bus - data package
M-Bus - MCIII compatibel
M-Bus - medium data package
Modbus-module

Slični proizvodi