Nema proizvoda

Nema proizvoda

MULTICAL® 62

MULTICAL®62 je vodomer za hladnu (0,1…500C) i toplu (0,1…900C) vodu i sastoji se od senzora protoka ULTRAFLOW®24 i računske jedinice MULTICAL®602.

MULTICAL®62 je statični vodomer koji radi po ultrazvučnom principu. Zasnovan je na iskustvu KAMSTRUP-a na razvoju i proizvodnji ultrazvučnih statičkih merila još od 1991.
Merilo koje je bilo dizajnirano za merenje potrošnje vode u "okruženjima nusprostorija", bilo je podvrgnuto sveobuhvatnom OIML R 49 tipskom testu sa ciljem da se postigne dugoročna stabilnost, preciznost i pouzdanost merila. Jedna od mnogih prednosti ovog vodomera je činjenica da nema potrošnih delova, što značajno produžava njegovu dugovečnost. Osim toga, merač ima nizak start (od samo 3 l/h), što obezbeđuje precizno merenje i pri malim protocima.

Kamstrup

Grupa: MULTICAL® 62

Kategorija: Merilo hladne vode

Prema OIML R 49 MULTICAL®62 se može opisati kao "kompletan vodomer". U praksi ovo znači da se senzor protoka i računska jedinica ne smeju razdvajati.

MULTICAL®62 se zasniva na ultrazvučnom merenje i mikroprocesorskoj tehnici. Sva kola za obračun izmerenog protoka smeštena su u bazi računske jedinice. Kako bi se zaštitio od kondenzacije, senzor protoka ne sadrži elektroniku. Senzor protoka povezan je sa bazom računske jedinice posredstvom 2.5 m kabla.

Ukoliko se senzor protoka i računska jedinica razdvoje i pečat se tako slomi, merilo više neće važiti za obračunske svrhe. Osim toga, fabrička garancija više neće važiti.

MULTICAL®62 se zasniva na ultrazvučnom merenje i mikroprocesorskoj tehnici. Sva kola za obračun izmerenog protoka smeštena su u bazi računske jedinice. Kako bi se zaštitio od kondenzacije, senzor protoka ne sadrži elektroniku.

Merenje protoka vrši se dvosmernom ultrazvučnom tehnikom zasnovanoj na metodu prolaznog vremena, dokazanog kao dugoročno stabilnog i preciznog principa merenja. Dva ultrazvučna transduktora se koriste za slanje zvučnog signala u smeru i nasuprot smera protoka. Ultrazvučni signal koji putuju sa protokom stigne prvi do suprotnog transduktora. Vremenska razlika između dva signala se može pretvoriti u brzinu protoka, a potom i zapreminu.

Akumulirana potrošnja vode na MULTICAL®62 merilu prikazana je u m3 sa sedam cifara i jedinicom mere. Ekran je specijalno dizajniran za postizanje dugog životnog veka i oštri kontrast u širokom temperaturnom opsegu.

Ostale opcije očitavanja su, u zavisnosti od konfiguracije, brojač radnih sati, trenutni protok, max. i min. protok, info-kod, korisnički broj, segment test itd.

Svi dnevni registri se čuvaju u EEPROM 460 dana. Osim njih, takodje se čuvaju mesečni podaci za poslednje 3 godine, kao i godišnji podaci za poslednjih 15 godina.

MULTICAL®62 se napaja preko interne litijumske baterije sa vekom trajanja do 13 godina. Alternativno, merilo može imati mrežno napajanje od 24 VAC ili 230 VAC.

Na MULTICAL®62 merilo se e mogu priključiti moduli, i to kako na vrh računske jedinice  (top moduli), tako i na bazu (bazni moduli). Dakle, merilo može da se prilagodi mnogim različitim aplikacijama i očitavanjima podataka.

Pored sopstvenih podataka merila, MULTICAL®62 ima i dva dodatna impulsna ulaza, VA i VB, za prikupljanje i daljinsku akumulaciju impulsa sa npr. vodomera i brojila. Ulazi impulsa se smeštaju u bazne module. Ulazi impulsa VA i VB funkcionišu nezavisno od drugih ulaza/izlaza.

MULTICAL®62 sadrži portove za komunikaciju podacima. Optičko oko na prednjoj strani računske jedinice omogućava očitavanje podataka o potrošnji i njihovo čuvanje, kao i serijsku računarsku konekciju za konfiguraciju vodomera. Spoljna komunikaciona jedinica se može povezati preko modula. MULTICAL®62 je raspoloživ sa komunikacionim modulima npr. radio, M-Bus, LON , 0/4..20 mA i RS232.

Optička glava za očitavanje

Optička glava se koristi za prenos podataka sa merača, merača električne energije i slične merne opreme do računara i ručnih terminala preko optičkog porta za prenos podataka. 
Primene se kreću od pojedinačnih čitanja podataka, npr za računovodstvene svrhe, i sveobuhvatnog programa merača. 
Optička glava read-out je opremljena sa permanentnim magnetom, koji osigurava da glava ostane čvrsto na meraču tokom prikupljanja podataka. Podaci se prenose preko infracrvene svetlosti. Read-od glave ima - kao i merač - i predajnik i prijemnik za serijsku, dvosmernu komunikaciju.

READy

READy sistem je rukovanje podacima sa vaših merača i odvija se PC programom READy Managerom – bilo da ste pročitali merače sa mobilnim uređajem ili preko mreže.

Merenje i potrošnja naplate su ključni zadaci za bilo koje vodosnabdevanje. Međutim, pametno merenje vode nije samo pitanje povećane tačnosti i pravilne naplate, takođe je to važno za razvoj i unapređenje odnosa sa potrošačima. Radi se o operativnoj optimizaciji, kontrole kvaliteta, zaštite prihoda, upravljanje imovinom i još mnogo toga.

Radi se o tome da je tu prava odluka i investicija, a na osnovu više od same procene i teorijskih modela. Podaci se mogu koristiti za mnogo više od tačne naplate. Povećanje znanja o distributivnoj mreži i poboljšanje korišćenja podataka, mogu vam dati stalan pristup novim saznanjima o potrošnji, hlađenju, pritisku i gubitaka vode na mreži - kao i alate za transformisanje tih podataka sa konkretnim poboljšanjima, optimizacije energije, smanjena gubitaka i smanjenje havarija.

Drugim rečima - inteligentno rešavanje problema i optimizacija mreže.

Sa Kamstrup pametnim rešenjem za merenje, dobićete lak pristup svim vašim podacima, uključujući niz alata, koji pomažu da budete aktivniji u planiranju i svakodnevnom radu. Osim toga, dobićete tačne podatke koje možete koristiti za preciznu naplatu od potrošača.

Naziv Jezik PDF
Brochure
Brochure – Hot & Cold
Data Sheet
Installation and User Guide
Battery lifetimes
Technical Description
N2 module
Optical Read-out (IR) Head - Data Sheet
Optical Read-out (IR) Head - Installation and User Guide
Pulse Transmitter
READy - Brochure – Heat-Cooling-Water
READy - Brochure – Remote Reading
READy - Brochure – Smart Water Metering
READy - Quick Guide
READy - Solution description
Wireless M-Bus
BACnet Data Sheet
BACnet Technical Description
Data plug - Outer walls mounting - Installation instruction
GSM8H 3G Data Sheet
GSM8H 3G Installation and User Guide
M-Bus - alternative registers
M-Bus - data package
M-Bus - MCIII compatibel
M-Bus - medium data package
Modbus-module