Nema proizvoda

Nema proizvoda

MULTICAL® 21

MULTICAL® 21 se koristi za merenje potrošnje hladne vode u stanovima i blokovima stanova kao i u industriji. Ultrazvučni princip merenja garantuje tačnost merenja u ukupnom veku trajanja merila.

Ultrazvučni vodomer

MULTICAL® 21 je Vaša garancija da je potrošnja svake litre vode tačno izmerena i obračunata. Za razliku od tradicionalnog merila, elektronsko ultrazvučno merilo radi sa niskim minimalnim protocima za vrieme celog veka trajanja merila. Nema pokretnih delova pa je prema tome otporno na habanje i nečistoće u pitkoj vodi. U kombinaciji sa dugim vekom trajanja merila, uključujući trajanje baterije od 16 godina i minimalnim troškovima eksploatacije, osigurali ste rešenje sa najnižim troškovima.

Kamstrup

Grupa: MULTICAL® 21

Kategorija: Merilo vode

Tehnički napredan dizajn 

dopušta Vam slobodu montaže kompaktnog mjerila MULTICAL® 21 u svim radnim uvetima, horizontalno kao i vertikalno zavisno o cevima i instalacijskim uslovima. 

Merilo je vakuumski zadihtovano da bi se izbegao pristup vlage elektronici. Na taj način se izbegava kondenzacija između stakla i specijalno dizajniranog velikog displeja. Merilo je vodonepropusno, testirano na stepen zaštite IP68. To ga čini pogodnim za montažu u šahtove i daljinsko očitanje preko ugrađenog 

bežičnog M-Bus-a – brzo i sigurno.
 

Merenje potrošnje vode bez zagađivanja okoline
je ono o čemu ovde govorimo. Izveštaj o zaštiti okoline (Carbon Footprint), dokumentuje visoki stepen reciklaže merila i nizak utiecaj na okolinu.

Kućište merila i merna cijev izrađeni su od sintetičkog materijala PPS u kojemu nema olova i drugih teških metala. – I naravno MULTICAL® 21 ima ugrađen nadzor curenja, što pomaže minimalizaciji gubitka vode mogućim curenjem – na korist zaštite okoline i smanjenja troškova.

Naziv Jezik PDF
Brošura
Tehnički opis
Instalacija
Accessories for water meters - Data Sheet
Brochure
Data Sheet
Facts – Advantages – Benefits
Installation Guide
Technical Description
User Guide
Pulse Adapter - User Guide