Temperaturni senzori

Temperaturni senzori

Pt500 sa glavom

Pt500 sa glavom

Radio Modul

Bežično radijsko očitavanje MULTICAL® merila za grejanje i hlađenje. Funkcioniše u okviru slobodnog radijskog spektra. Lak za instalaciju u prostor predviđen za module u merilu (Plug and Play)
Kamstrup

Grupa: Oprema

Kategorija: Merila toplotne energije i hlađenja

Bežično radijsko očitavanje MULTICAL® merila za grejanje i hlađenje. Funkcioniše u okviru slobodnog radijskog spektra. Lak za instalaciju u prostor predviđen za module u merilu (Plug and Play) Ugrađena antena - Mogućnost ugradnje eksterne antene. Nije potrebna konfiguracija (Plug-n-Play) Pripremljen je za radijske mreže Isporučuje se sa MULTICAL® merilima. Podržava alarm za curenja i havarije u sistemu.

Slični proizvodi