Nema proizvoda

Regulacioni – kombi ventil tip 42-36

Regulacioni – kombi ventil tip 42-36

Regulacioni – kombi ventil tip 2488

Samodejstvujući regulator za kontrolu diferencijalnog pritiska i/ili protoka u sistemima daljinskog grejanja.

Samson

Grupa: Regulatori protoka i pritiska

Kategorija:

Kombinovani samodejstvujući regulator diferencijalnog pritiska ili protoka sa dodatkom električnog aktuatora


Aplikacija
Samodejstvujući regulator za kontrolu diferencijalnog pritiska i/ili protoka u sistemima daljinskog grejanja. Kombinovan sa električnim aktuatorom koji služi da primi kontrolni signal sa elektronskog kontrolera.
Veličina ventila DN15 do DN 50. Nominalni pritisak PN 16/25 za tečnosti do 150 °C.

 


 

Ventil zatvara kad poraste diferencijalni pritisak ili protok ili kad primi odgovarajući signal sa elektronskog kontrolera.
Ovi kombinovani regulatori se sastoje od ventila, aktuatora dijafragme i Tipa 5824 ili tipa 5825 električnog aktuatora (sa sigurnosnom funkcijom) ili tipa 5857 ili tipa 5757 ekektričnog aktuatora.
Specijalne osobine
• Ne zahtevaju dodatnu energiju
• Jednosedi ventil sa balannim zatvaračem
• Pogodan za vodu i druge tečnosti, ne sadrži korozivne materijale
• Dostupan sa adapterom za povezivanje električnog aktuatora i za podešavanje protoka

 

Verzije (sl. 1 do 3)
Telo ventila napravljeno od mesinga sa navojnim krajevima DN15 do DN 50, DN32 do DN 50 takodje mogući sa prirubničkim krajevima i telom od sferoidnog ugljeničnog čelika.
Tip 2488/5824(25) (sl. 3.1), Tip 2488/5857 ili Tip 2488/5757 regulatori protoka sa električnim aktuatorima Tip 5824,Tip 5825, Tip 5857 ili Tip 5757. Aktuatori Tip 5857 ili Tip 5757 isključivo za DN15 do 32.
Tip 2489/582.. Regulator protoka ( Sl. 3.5)
sa aktuatorima Tip 5824 ili Tip5825 i dodatkom kontrolnog termostata Tip 2430 K.
Tip 2491/582.. Regulatori protoka i diferencijalnog pritiska ili regulatori pritiska (Sl. 3.3) sa podesivim diferencijalnim pritiskom ili nivoom pritiska i sa električnim aktuatorima Tip 5824 ili Tip 5825.
Tip 2494/582.. Regulatori protoka i diferencijalnog pritiska ili regulatori pritiska (Sl. 3.4) sa fiksnim diferencijalnim pritiskom ili zadatim pritiskom i električnim aktuatorom Tip 5824 ili Tip 5825
Tip 2487/582.. Regulatori protoka i diferencijalnog pritiska (Sl.3.2). Sa internim limiterom sile i zaštitom od preopterećenja (limiter pritiska) u aktuatoru. Sa podesivim nivoom diferencijalnog pritiska i električnim aktuatorom Tip 5824 ili Tip 5825.

 

Tip 2495/582.. Regulatori protoka i diferencijalnog pritiska

 

Sa dodatkom limitera interne sile i zaštitom od preopterećenja (limiter pritiska) u aktuatoru. Sa fiksnim diferencijalnim pritiskom ili nivoom pritiska i električnim aktuatorom Tip 5824 ili Tip 5825.
Mogućnost izdavanja atesta kontrolne opreme sa aktuatorom Tipa 5824 prema DIN 32730.

 

Naziv Jezik PDF
Data Sheet
Information sheets

Slični proizvodi