Regulacioni – kombi ventil tip 2488

Regulacioni – kombi ventil tip 2488

Elektromotorni pogon 5824 / 5825

Elektromotorni pogon 5824 / 5825

Regulacioni – kombi ventil tip 42-36

Regulator za sisteme daljinskog grejanja i velike grejne sisteme.

Samson

Grupa: Regulatori protoka i pritiska

Kategorija:

Primena
Regulator za sisteme daljinskog grejanja i velike grejne sisteme.
Ventili su nominalne veličine DN 15 do 250 1).

Nominalni pritisak PN16 do PN40.

Pogodni za tečnosti, gasove i paru od 5°C do 150°C 2)

Ventil zatvara kada raste protok.

 


 

Regulator protoka se koristi za ograničenje protoka u cevi. Vrednost je podešena u restriktoru.
Specijalne osobine
• Nizak nivo buke, samostalni P regulatori traže malo održavanja
• Telo ventila moguće u livenom gvoždju, sferoidnom ugljeničnom čeliku ili livenom čeliku
• Podobni za vodene zatvorene sisteme, voda/glikol mešavine do 30%, paru i vazduh kao i za ostale tečnosti, gasove i zasićenu paru, obezbedjuje da navedeni fluidi ne utiču na operativne karakteristike dijafragme
• Specijalne verzije za ulje
• Jednosedi ventili sa zatvaračem balansiranim nerdjajućim prstenastim umetkom ili preko balansne dijafragme.


Verzije
Tip 42-36 (sl.1). Regulatori nominalne veličine DN15 do DN 250 1).

Tip 2423 ventil sa integrisanim restriktorom za podešavanje željenog protoka..

Tip 2426 aktuator sa kontrolnom linijom visokog pritiska. Prirubnički spoj.

Balansni rebrasti umetak napravljen od CrNiMo čelika ili balansna dijafragma napravljena od EPDM (DN 125 ili 250).


Opseg setovanja protoka vode je naveden u Tabeli 2, što odgovara gornjem (višem) diferencijalnom pritisku na restriktoru od 0,2 ili 0,5 bara.


Specijalna verzija
- Unutrašnji delovi napravljeni od FKM otporni na ulje
- ANSI i JIS verzije
- Tečnosti i pare do 220 °C

 

1) Ventili veći od DN250 kao i verzije za paru i gasove
mogući na zahtev
2) Ostale temperature na zahtev

 

Princip rada

 

Medijum prolazi kroz ventil u pravcu strelice. Nivo protoka je definisan slobodnim prostorom izmedju restrikcije (1.1) i zatvarača ventila (3).
Diferencijalni pritisak koji se pojavio na restrikciji (grlu) p aktivira aktuator. Pritisak uzvodno od restriktora(1.1) se prenosi kroz kontrolnu liniju (18) do donje komore kućišta dijafragme. Pritisak nizvodno od restriktora prolazi kroz šuplju osovinu zatvarača (7) do osovine aktuatora a time i do gornje komore kućišta dijafragme.
Ukoliko se poveća protok, raste i diferencijalni pritisak (Dprestrikcije) na restriktoru kao i na operativnoj dijafragmi. (12) Ova dodatna sila izaziva sabijanje opruge za podešavanje protoka (14) sve dotle dok se sile ponovo ne izjednače. Zatvarač počinje da zatvara. Prostor za protok se smanjuje i nivo protoka se smanjuje dok se ne postigne podešeni nivo.
Princip rada regulatora sa ventilom balansiranim rebrastim umetkom ili putem dijafragme razlikuje se samo u načinu uravnoteženja pritiska. Pritisak nizvodno, direktno ispod restriktora, deluje na spoljnu površinu rebrastog umetka ili balansne dijafragme dok pritisak nizvodno deluje na unutrašnji zid umetka ili dijafragme. Kao rezultat, sile izazvane višim i nižim pritiskom koje deluju na zatvarač ventila su jednako balansirane. Pozicija zatvarača uravnoteženog (izbalansiranog) ventila se neće menjati zavisno od promena pritiska u medijumu.

Naziv Jezik PDF
Tehničke karakteristike
Data Sheet
Information Sheet
42-36_3374-5825

Slični proizvodi