Elektromotorni pogon 5824 / 5825

Elektromotorni pogon 5824 / 5825

Trokraki ventili tip 3226

Trokraki ventili tip 3226

Elektromotorni pogon 3374

Električni motor dizajniran kako za upotrebu u industrijskim postojenjima, tako i za sisteme za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju.

Samson

Grupa: Regulatori protoka i pritiska

Kategorija:

Primena
Električni motor dizajniran kako za upotrebu u industrijskim postojenjima, tako i za sisteme za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju.

 Tip 3374 su linearni motori dostupni sa ili bez sigurnosne funkcije. Mogu se kombinovati sa ventilima iz različitih SAMSON serija.
Posebne karakteristike:
• 15 ili 30 mm kretanje
• Napajanje 230 V ili24 V sa 50 Hz or 60 Hz ili
110 V/60 Hz
• Sinhroni motor sa planetarnim mehanizmom
• Motor se isključuje uz pomoć prekidača koji zavise od sile obrta
• Mehanička (ručna) intervencija
Standardna verzija
Tip 3374 · Motor je opciono dostupan sa integrisanim adapterom ili sa centralnim priključkom koji koristi M30 x 1.5 prstenasti navrtku, uključujući i neophodne delove za povezivanje.
Verzija testiranog tipa · Motor sa sigurnosnom funkcijom: “Osovina motora produžava” za različite SAMSON ventile. Registarski broj je raspoloživ prema zahtevu.
Sledeće verzije sa
– 2 podesiva dvosmerna granična prekidača
– 2 potenciometra
Digitalni pozicioner
– Automatska kalibracija kretanja
– Ražličiti režimi rada mogu se izabrati korišćenjem prekidača
Podešavanje pomoću TROVIS-VIEW:
– Dodatne funkcije mogu se podesiti i prenositi putem računara ili memorijske olovke
– Karakteristika, bilo linearna, jednako procentna ili slobodno determinisana unosom željenim tački
– Primarna pozicija
– Izbor akcijei ukoliko nedostaju ulazni (input) signali
Dodatni potenciometri nisu na raspolaganju sa digitalnim pozicionerom.

 

Princip rada
Električni motor sastoji se od reverzibilnog sinhronog motora i planetarnog mehanizma sa loptastim zavrtnjem koji se ne mora održavati. Motor se isključuje uz pomoć prekidača zavisnih od obrta kada se dostignu krajnje pozicije ili u slučaju preopterećenja.
Motori Tip 3374 sa integrisanim adapterom (Slika 3a) prvenstveno se kombinuju sa sledećim ventilima:
• V2001 Serija
• Tip 3260 sa DN 65 do DN 150
• Tip 3214 sa DN 65 do DN 100
• Tip 3214 balansiran dijafragmom, DN 125 do 250
Motori Tip 3374 sa centralnim priključkom prvenstveno se kombinuju sa ventilima koji imaju sopstveni adapter:
• Serija 240 (Slika 3b)
• Tip 3214 balansiran rebrastim umetkom, DN 125 do 250 (Slika 3c)
Sigurnosna afunkcija
Motori Tip 3374 raspoloživi su i sa opcijom sigurnosne funkcije:
Osovina motora se produžava
Po nestanku struje, osovina motora produžava.
Osovina motora se skraćuje
Po nestanku struje, osovina motora se povlači.
Tekst narudžbine
Elektični motor Tip 3374- ...
Procenjeno kretanje 15 ili 30 mm
Verzija sa sigurnosnom funkcijom: produžavanja ili povlačenja osovine motora samo sa kretanjem osovine od 15 mm
Električni spoj 230 V/50 Hz oili 60 Hz...
Dodatna električna oprema (videti Tabelu 1)
2 granična prekidača
2 potenciometra 0 do 1000 Ω
Digitalni pozicioner

Naziv Jezik PDF
Tehničke karakteristike
Data Sheet
Mounting and Operating Instructions

Slični proizvodi