Regulator pritiska tip 44-7-8

Regulator pritiska tip 44-7-8

Nema proizvoda

Regulator pritiska tip 44-1

Ventil za smanjenje pritiska u suštini sastoji od kuglastog ventila sa priključkom, stabla i balansnim kompezatorom , plus crna plastika sa pogon sekcijom koja sadrži oprugu, operativnu membranu i podešivač zadatih vrednosti.

Samson

Grupa: Regulatori pritiska 44 45

Kategorija:

Ventil za smanjenje pritiska u suštini sastoji od kuglastog ventila sa priključkom, stabla i balansnim
kompezatorom , plus crna plastika sa pogon sekcijom koja sadrži oprugu, operativnu membranu i podešivač zadatih vrednosti.

 

Naziv Jezik PDF
Mounting and operating instructions

Slični proizvodi