Regulator diferencijalnog pritiska i protoka tip 47-1-4

Regulator diferencijalnog pritiska i protoka tip 47-1-4

Regulator diferencijalnog pritiska i protoka tip 42-37 i 42-39

Regulator diferencijalnog pritiska i protoka tip 42-37 i 42-39

Regulator diferencijalnog pritiska i protoka tip 42-34

Regulatori za mrežu daljinskog grejanja sa indirektnim priklljučkom. Diferencijalni pritisak je podešen na 0.1 do 1.5 bara Dimenzija ventila DN 15 do DN 250 - PN 16 do 40

Samson

Grupa: Regulatori diferencijalnog pritiska i protoka

Kategorija:

Automatski regulatori serije 42

Regulatori diferencijalnog pritiska sa ograničenim protokom Tip 42-34 - Tip 42-38

 

Primena

 

Regulatori za mrežu daljinskog grejanja sa indirektnim priklljučkom.

Diferencijalni pritisak je podešen na 0.1 do 1.5 bara

Dimenzija ventila DN 15 do DN 250 - PN 16 do 40

Pogodan za tečnosti od 5 °C do 150 °C 1), vazduh i druge nezapaljive gasove do 80 °C

 

1) Druga temperatura prema zahtevu

 

Naziv Jezik PDF
Data Sheet

Slični proizvodi