TROVIS info

TROVIS info

TROVIS 5573

TROVIS 5573

TROVIS 5571

Slobodno programiranje postrojenja i aplikacija za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju sistema Modbus master interfejs za komunikaciju sa drugim instrumentima Modbus.

Samson

Grupa: Elektronski regulatori

Kategorija:

Sistem automatizacije TROVIS 5500

Programabilni logički kontroler (PLC) TROVIS 5571

Primena

Slobodno programiranje postrojenja i aplikacija za grejanje, ventilaciju i klimatizaciju sistema Modbus master interfejs za komunikaciju sa drugim instrumentima Modbus (npr TROVIS 5576, 5579). Ulazi i izlazi proširivi pomoću modula za proširenje (dodatna oprema)

Slični proizvodi