Radio Modul

Radio Modul

Pulse Transmitter/Pulse Divider

Pulse Transmitter/Pulse Divider

Pt500 sa glavom

Ovaj par senzora se koristi u kombinaciji sa elektronskim merilima toplote za očitavanje povratne i potisne temperature u grejnim instalacijama. Poseduje ugrađeni otpornik od platine sa električnim otporom, koji se menja u zavisnosti od temperature. Merenje vrednosti otpora pruža analogno očitavanje temperature.

Kamstrup

Grupa: Oprema

Kategorija: Merila toplotne energije i hlađenja

Naziv Jezik PDF
Data Sheet
Installation

Slični proizvodi