TROVIS 5610

TROVIS 5610

TROVIS WEB 5590

TROVIS WEB 5590

TROVIS 6600

Slobodno konfigurabilan sklop automatike sa 40 fizičkih kanala pogodnih za konekciju do 32 TROVIS 6620 I/O modula. Komunikacija je prema DIN EN ISO 16484-5, sertifikat DIN EN ISO 16484-6.

Samson

Grupa: Elektronski regulatori

Kategorija:

TROVIS 6600 Sistem automatizacije

TROVIS 6610 CPU Modul (BACnet IP, BACnet PTP)

 

Primena:

Slobodno konfigurabilan sastav automatike sa 40 fizičkih kanala pogodnih za konekciju do 32 TROVIS 6620 I/O modula. Komunikacija je prema DIN EN ISO 16484-5, sertifikat DIN EN ISO 16484-6.


Procesor modul može se konfigurisati po želji za autonoman rad i upravljanje do 680 fizičkih tačaka podataka.
• Komunikacija sa nivoom upravljanja ili drugim uređajima preko BACnet IP, BACnet PTP i / ili Ethernet TCP / IP u skladu sa IEEE 802.3 (100 Mbit RJ-45)
• BACnet profil B-BC i BIBBs (BACnet sposobnost zajedničkog rada Building Blocks)
• Integrisani web server za opcionu plansku vizuelizaciju, uključujući dinamičke osvežavanje vrednosti, istorijskih podataka, zaštitu pristupa, upravljanje alarma i usluga. E-mail može biti poslat pomoću integrisanog e-mail klijenta kada dođe do određenih događaja. Modul obezbeđuje 40 fizičkih kanala od kojih 20 su univerzalni ulazi za upotrebu sa analognim ili binarnim signalom.
• Analogni ulazi kao Pt 1000 (2-Vire), 0 do 10 V DC ili 0 do 2000 Ω
• Binarni ulazi opciono kao normalno zatvoren ili normalno otvoreni kontakt, stanje ukazuje LED dioda, binarna ulaza 1 i 2 kao kontra ulaza (1 kHz)
• 12 binarnih izlaza uključujući 250 V AC / 3 A (omski) spojnice relej, stanje ukazuje LED
• 8 analognih 0 do 10 V DC izlaza

Naziv Jezik PDF
Data Sheet

Slični proizvodi