TROVIS 6600

TROVIS 6600

ELEKTRONSKE KOMPONENTE

ELEKTRONSKE KOMPONENTE

TROVIS WEB 5590

Komunikacija putem TCP/IP mreže (internet/intranet) sa sistemom automatizacije TROVIS 5100, 5400 i 5500 kao i TROVIS 6495-2 Industrijski kontroler

Samson

Grupa: Elektronski regulatori

Kategorija:

Web modul omogućava vizualizaciju podataka iz pametnih kontrolera TROVIS 5100, 5400 i 5500 automatizacijskih sistema kao i TROVIS 6495-2 industrijskog kontrolera koji koristi TCP / IP protokol.

Šema, relevantna kontrola parametara i dinamika povezanog kontrolera mogu da se gledaju u web browser-u.
Podaci iz povezanih kontrolora se periodično čuvaju u web modulu i mogu se prikazati kao grafikon.

Upravljanje alarmima registruju dolazne alarme greške i šalje podatke o događaju na e-mail na max četiri e-mail adrese.


Komunikacija sa Modbus uređajima se uspostavlja preko RS-232 ili RS-485 (2-žice / 4-žični).

Postoje dva Modbus komunikaciona interfejsa kako bi se omogućilo da dva kontrolera da komuniciraju sa web modulom preko RS-232 interfejsa ili da komunicira sa web modulom kao grupa kontrolera.
RS-485 interfejs je dodatni kontroler za komunikaciju sa web modulom preko RS-232 interfejsa.

Broj kontrolera koji se mogu povezati je ograničen maksimalno broj po šemi (4) i broj maksimalnih tačaka podataka (256).

Naziv Jezik PDF
Data Sheet

Slični proizvodi