ELEKTRONSKE KOMPONENTE

ELEKTRONSKE KOMPONENTE

Nema proizvoda

TROVIS VIEW SOFTVER 6661

Jedinstvena konfiguracija i upravljanje različitim pametnim SAMSON uređajima

Samson

Grupa: Elektronski regulatori

Kategorija:

Primena

Jedinstvena konfiguracija i upravljanje različitim pametnim SAMSON uređajima.

TROVIS - VIEW je standardni operater interfejs , omogućavajući korisniku da konfiguriše i parametrizira različite SAMSON instrumente pomoću specifične baze podataka modula . Podaci se prenose između TROVIS VIEW softvera i Samson uređaja , bilo direktno ( na primer, korišćenje spojni kabl ili infracrveni adapter ; videti sliku levo) ili indirektno pomoću memorijske olovke ili memorijskog modula .


Direktna veza omogućuje i online i offline rad . To znači da se podaci mogu menjati u uređivati odmah , ili se mogu sačuvati prvo na računaru pa kasnije preuzeti na uređaj preko sajta .

Moduli za određeni uređaj sadrži bazu podataka pružajući karakteristične osobine svakog tipa uređaja, kao što su parametri, tačke podataka, nivoa korisnika, itd Različiti nivoi korisnika mogu biti zaštićeni šifrom.

Raspoloživi moduli se stalno unapređuju. 

 

Naziv Jezik PDF
Data Sheet

Slični proizvodi