Kamstrup

Kamstrup je svetski lider u proizvodnji merila toplotne energije, elektro merila i vodomera.
Takođe su obuhvaćeni sistemi daljinskog očitavanja merila, hardver i softver, od projektovanja, preko instalacije do servisa.
Proizvodnja i glavna administracija se nalaze u Danskoj.
Kamstrup poseduje predstavništva u 50 zemalja i nalazi se na jakoj internacionalnoj poziciji.
U odnosima sa klijentima ceni pouzdanost, osećaj odgovornosti i visoki kvalitet.

 • MULTICAL® 602

  MULTICAL® 602

  Kamstrup

  MULTICAL® 602 je višenamenska računska jedinica za obračun energije grejanja i hlađenja. Koristi se zajedno sa skoro svim vrstama impulsnih senzora protoka i sa parom dvo- ili četvoro-žičnih senzora temperature. Ako se koristi zajedno sa Kamstrupovim ultrazvučnim senzorom protoka ULTRAFLOW ®, dostupne su još naprednije funkcije. Na račun svoje izuzetne tačnosti, računska jedinica, tokom čitavog životnog veka, precizno registruje potrošnju. Računska jedinica ne zahteva održavanje i ima dug vek trajanja koji garantuje minimalne godišnje troškove. MULTICAL® 602 se koristi za merenje energije grejanja, hlađenja i za kombinaciju grejanje/hlađenje u svim sistemima gde se koristi voda temperature od 2 °C do 180 °C za grejanje i 2 °C do 50 °C za hlađenje.

  Funkcionalnost

  MULTICAL® 602 se koristi kao merilo toplotne energije zajedno sa senzorom protoka, ULTRAFLOW ® 54 i dva temperaturna senzora. Opseg protoka je od qp 0,6 m³/h do 1000 m³/h. Za primenu u hlađenju do qp 100 m³/h koristi se ULTRAFLOW ® 14 i par temperaturnih senzora, dok se za protoke qp 150 m³/h do 1.000 m³/h koristi ULTRAFLOW ® 54.Računska jedinica može se koristiti pri protocima do qp 3.000 m³/h. MULTICAL® 602 karakteriše kompletan asortiman komunikacionih modula i integralni RTC (Real Time Clock), koji se lako montiraju u računsku jedinicu u svim aplikacijama nezavisno od tipa očitavanja. Merilo može biti opremljeno sa LON, SIOX, M-Bus, data modulom, kao i novim rešenjima BACnet MS/TP, Metasys N2 i Ethernet/IP za žičanu komunikaciju. Ako merilo treba da bude integrisano u bežičnu mrežu, možete da izaberete radio, bežični M-Bus, ZigBee ili jedan od novih Kamstrup modula: GSM/GPRS, 3G GSM/GPRS ili High Power RadioRouter velikog kapaciteta. Info kodovi i memorija podataka računske jedinice, čine nezamenljivo sredstvo za rešavanje problema, korekciju grešaka i analizu potrošnje energije. Info memorija neprekidno nadgleda jedan broj ključnih funkcija merila, kao što su greške u sistemu za merenje, nestanak napajanja, curenje, prskanje ili montažu senzora u pogrešnom smeru protoka. U takvim slučajevima treperi “INFO”, a info kod se pojavljuje na displeju. MULTICAL® 602 čuva podatke o potrošnji na godišnjem, mesečnom, dnevnom i satnom nivou, što pruža mogućnost operativnog upravljanja I kompletne analize učinka.