Kamstrup nudi širok izbor modula za komunikaciju koji su kompatibilni sa našim toplotnim energetskim merilima MULTICAL®. Ovi moduli vam omogućavaju da ostvarite komunikaciju sa merilima i pristupite podacima na efikasan način.

Istražite različite opcije za komunikaciju sa Kamstrupovim MULTICAL® merilima kako biste odabrali onaj koji je najrelevantniji za vašu primenu.

modules_brochure