Napajanje za MULTICAL® merila

  • 230 VAC, 24 VAC ili 24 VAC/VDC
  • Ispunjava EN 61010-1
  • Ispunjava EN 1434 klasu A i C (MID klasa E1 i E2)
  • Ispunjava zahteve dvostruke izolacije
  • Galvanski razdvojen