Kamstrup TemperatureSensor 63 je 2-žični temperaturni senzor dizajniran za upotrebu sa merilima toplote i hlađenja. Senzor se isporučuje kao set od dva uparena temperaturna senzora, što omogućava precizno merenje ulazne i izlazne temperature u sistemima za toplotu i hlađenje.

Glavne karakteristike Kamstrup TemperatureSensor 63 su:

  • Jednostavna instalacija i zamena: Senzor se lako montira i može se brzo zameniti ukoliko je potrebno.
  • Brza reakcija na promene temperature: Senzor ima visoku osetljivost i brzo reaguje na promene temperature u sistemu.
  • Visoka vodootpornost (IP68): TemperatureSensor 63 je odobren za IP68 standard, što znači da je izuzetno otporan na vodu i vlagu. Ovo ga čini pogodnim za korišćenje u različitim uslovima, uključujući merenja toplote i hlađenja.

Senzor koristi platinske otpornike ugrađene u njemu, čiji električni otpor varira u zavisnosti od temperature. Ova promena otpora pruža analogni izraz temperature, što omogućava precizno merenje temperatura u sistemima za toplotu i hlađenje.

Kamstrup TemperatureSensor 63 je pouzdan, precizan i izdržljiv senzor koji obezbeđuje tačna merenja ulazne i izlazne temperature u instalacijama za toplotu i hlađenje. Njegova visoka vodootpornost i brza reakcija na promene temperature čine ga idealnim za različite primene u industriji.