• Pametan sve-u-jednom Wireless M-Bus koncentrator
  • Standardizovana radio komunikacija prema EN13757-4 standardu
  • Obrada vrednosti na satu sa do 1.500 Wireless M-Bus merila
  • Ugrađen TCP/IP
  • Mogućnost 2G (GPRS)/3G mreže
  • Ugrađen veb server za konfiguraciju i nadgledanje

Radio Link Concentrator je centralna komponenta mreže koja, zajedno sa Radio Link Repeater/Repeat 100, čini infrastrukturu Radio Link mreže.

Njegov osnovni zadatak je prikupljanje merenih vrednosti sa instaliranih bežičnih M-Bus merila, bilo direktno ili preko Radio Link Repeater/Repeat 100, i prenos podataka do nadređenog sistema za upravljanje podacima o merilima (MDM) putem žičane ili bežične internet veze.

Radio Link Concentrator je namenjen za unutrašnju instalaciju i lako se postavlja pomoću ugrađenih priključaka na poleđini. Kada se postavlja napolju, Radio Link Concentrator mora biti smešten u odgovarajući spoljni ormarić za merila.

Kada se postavlja napolju u ekstremnim uslovima, na primer u dimnjacima javnih službi ili drugim instalacijama smeštenim na visokim nadmorskim visinama, Radio Link Concentrator se montira u ormar od nerđajućeg čelika sa ugrađenim grejnim elementom, delimično radi obezbeđivanja optimalnog pokrivanja radio signalom, delimično radi postizanja optimalnih uslova rada u svim vremenskim uslovima.