BAS920DO je modul digitalnih izlaza namenjen za proširenje I/O porta BAS920.

BAS920DO poseduje 8 digitalnih izlaza, pri čemu svaki izlaz ima 2 terminala označena kao DOX.A, B. Svaki izlaz je konfigurisan kao elektronski relej, gde je jedna strana releja povezana sa A terminalom, a druga strana sa B terminalom. Ovi relejni portovi će biti kontrolisani od strane povezanog BAS920 kontrolera.

Svaki izlaz se može konfigurisati na sledeći način:

  • Povezivanje ili isključivanje (on/off).
  • Povezivanje u zadatom vremenskom periodu u milisekundama.
  • Povezivanje/isključivanje sa zadatom frekvencijom.

Svih 8 kanala se mogu konfigurisati individualno, pružajući veliku fleksibilnost u upotrebi modula za različite namene.

Interfejs izlaza BAS920DO modula je galvanski izolovan od sistema interfejsa BAS920, sa izolacionim naponom od 1500V. Ovo obezbeđuje dodatnu sigurnost i zaštitu sistema.

BAS920DO ima širok spektar primene, uključujući upotrebu kao prekidač za svetlo pri alarmu, otvaranje ventila u zadatom vremenskom periodu, pokretanje/zaustavljanje elektronskog motora, snabdevanje napajanjem za uređaje koji moraju biti isključeni pod određenim uslovima, uključivanje/isključivanje releja visoke snage i mnoge druge aplikacije.

Uz mogućnost individualne konfiguracije, BAS920DO predstavlja koristan i funkcionalan dodatak za proširenje I/O kapaciteta BAS920 sistema, omogućavajući precizno upravljanje i kontrolu različitih električnih uređaja u različitim scenarijima.

NapajanjeSnabdevanje iz BAS920
Temperaturno područjeSkladištenje: -20 °C do +70 °C, Radno: -10°C do +60°C
VlažnostMaks. 90% RH, ne kondenzuje
Mehaničke karakteristikeABS/PC, IP20
Dimenzije35 x 86 x 58 mm
Težina100 g
Digitalni izlazi8
Solid state releji
24V/2A, induktivna opterećenja mogu stvoriti kratki prekoračaj struje i napona. U tom slučaju zaštitite izlaz.