PQT kontroler za MULTICAL® 403, MULTICAL® 603 i MULTICAL® 803:

Karakteristike:

  • Kontroler za snagu ili protok
  • Mogućnost dodatnog ograničavanja t2 i ∆t (razlike u temperaturi)
  • Jednostavno podešavanje i puštanje u rad
  • Izlaz za motor ventila sa tri tačke
  • Spoljno napajanje od 24 VAC za motor ventila

HC-003-43 je svestran kontrolni modul koji se koristi u energetskim merilima MULTICAL® 403, MULTICAL® 603 i MULTICAL® 803. PQT kontroler je namenjen za optimizaciju potrošnje energije.

Kontroler funkcioniše zajedno sa MULTICAL® energetskim brojilom i koristi očitane podatke o protoku, snazi, temperaturnoj razlici i izlaznoj temperaturi merila. Na osnovu ovih podataka i konfigurisanih limitnih vrednosti u modulu, kontroler upravlja povezanim motorom ventila.

PQT kontroler je potpuno programabilan, omogućavajući korisniku da odabere da li će kontrolisati prema jednom ili više parametara nadzora. Najčešće se koristi za kontrolu snage, koja se reguliše samo prema fiksiranoj granici snage. Takođe, moguće je izabrati ograničenje prema fiksnom maksimalnom protoku.

Pored snage i protoka, kontroler se može konfigurisati i za praćenje temperaturne razlike (Δt) i/ili izlazne temperature, što dodatno ograničava krajnji protok.

Takođe, PQT kontroler može biti podešen da uvek obezbedi minimalan protok, čime se sprečavaju oštećenja od smrzavanja sistema.

U suštini, ovaj kontroler omogućava precizno i efikasno upravljanje protokom i snabdevanjem energije, omogućavajući optimizaciju potrošnje i bolju kontrolu sistema u cilju smanjenja troškova i unapređenja energetske efikasnosti.

modules_brochure