Moduli Data Pulse ulaza (In-A, In-B) i Data Pulse izlaza (Out-C, Out-D) su posebno razvijeni za porodice merila MULTICAL® 403, MULTICAL® 603 i MULTICAL® 803.

Karakteristike modula:

  • Brzina komunikacije od 1200 bit/s
  • Impulsni ulazi ili impulsni izlazi
  • Galvanska izolacija veze za prenos podataka od merila

Ovi moduli omogućavaju čvrsto povezivanje MULTICAL® merila sa drugom komunikacionom opremom na licu mesta, omogućavajući automatsko očitavanje podataka u merilima.

Komunikacioni protokol koji se koristi je Kamstrup KMP*. Ovaj protokol omogućava čitanje stvarnih i istorijskih podataka iz merila, kao i druge relevantne informacije za identifikaciju merila. Dizajn modula omogućava opsežno čitanje podataka bez značajnog smanjenja trajanja baterije u meračima.

Ovi moduli pružaju galvansku izolaciju između merila i serijske veze za prenos podataka, što doprinosi pouzdanosti i bezbednosti u komunikaciji.

Moduli impulsa podataka omogućavaju neograničeno čitanje bilo kog registra podataka u meračima. To pruža punu fleksibilnost za implementaciju sopstvenih aplikacija i prilagođavanje sistema prema specifičnim potrebama.

*Napomena: Komunalne i druge relevantne kompanije koje žele da razviju sopstveni komunikacioni drajver za KMP protokol mogu naručiti demonstracioni program u C# (zasnovan na .NET platformi) i detaljan opis protokola na engleskom jeziku.

modules_brochure