Posebne karakteristike:

  • Komunikacioni gateway
  • Pristup portalu SAM DISTRICT ENERGY. Anketa (uključujući daljinsko održavanje i vizualizaciju) TROVIS grejnih i gradskih grejnih kontrolera i/ili mernih uređaja preko LAN (Ethernet) mreže.
  • Integracija TROVIS 5573, 5576, 5578 i 5579 kontrolera putem RS-232, RS-485 ili TTL
  • Simultani pristup više Modbus-TCP mastera u LAN mreži
  • Ažuriranje firmvera povezanih kontrolera
  • Montaža na zid, ploču ili DIN šinu
  • Takođe dostupna kao verzija za iznajmljivanje koja uključuje konekciju podataka i dodatnu opremu.