Specijalne karakteristike:

 • Automatizacioni sistem za procesnu automatizaciju
 • Sastoji se od CPU modula, I/O modula, I modula, web terminala i softvera za grafičko upravljanje projektima
 • CPU modul:
  • Linux operativni sistem
  • 20 univerzalnih ulaza
  • 12 binarnih izlaza
  • 8 analognih izlaza
  • Web server sa grafikom
  • Funkcija e-pošte
  • Funkcija slanja SMS poruka
  • Historijsko beleženje podataka za preko 150.000 tačaka
 • Web terminal:
  • Touch screen ekran
  • 7-inčni TFT kolor ekran
  • Rezolucija 800×480 piksela
  • 100 Mbit Ethernet interfejs
  • USB port
  • Montaža na panel
 • Grafički alat za upravljanje projektima:
  • Kreiranje BACnet objekata tokom upravljanja projektima
  • Automatska generacija EDE fajlova
  • Do 40 karaktera po nazivu tačke podataka
  • Funkcione blokovi (kontrolni krugovi za temperaturu, kontrola autoklava, analogni programski kontroler, PID algoritmi)
  • Povratna informacija o aktivnim stanjima na animiranoj shemi postrojenja
  • Liste dodela za kontrolne ormariće
  • Složene kopirajuće funkcije
  • Kreiranje prilagođenih biblioteka
  • Prikaz hardverskih i softverskih modela
  • Integracija industrijskih kontrolera sa podrškom za Modbus protokol od strane SAMSON-a

Dodatna oprema:

 • TROVIS 6610 CPU modul
 • TROVIS 6620 I/O modul
 • TROVIS 6625 I modul
 • TROVIS 6690 Grafički alat za upravljanje projektima
 • TROVIS 6682 Softver (standardno korisničko sučelje za 5400)
 • TROVIS 6684 Softver (DDE/OLE Server M)
 • CoRe 02 Univerzalna jedinica za autobus
 • Modbus to meter bus gateway (povezivanje Modbus i metar bus sistema)
 • Multifunkcionalni modem
 • Modbus GPRS gateway (povezivanje Modbus i GPRS mreža)
 • 4-port bus hub (račvanje autobusne mreže na 4 porta)
 • Zaštita od prenapona (overvoltage protection)
 • Modbus TCP gateway (povezivanje Modbus i TCP/IP mreže)