Posebne karakteristike:

  • Regulator protoka i (diferencijalnog) pritiska
  • Sastoji se od ventila sa podešavajućim ograničenjem i aktuatora
  • Ventil 2423
  • Ventil sa jednim sedištem i balansiranim zatvaračem
UPOTREBAKontrola diferencijalnog pritiska i protoka
SREDSTVOVoda i druge tečnosti
VERZIJADIN
TEMPERATURA SREDSTVA2 do 150 °C / 35.6 do 302 °F
VELIČINA VENTILADN 15 do DN 250
OCENA PRITISKAPN 16 do PN 40
FUNKCIJARegulator diferencijalnog pritiska
Regulator protoka
PRIMENAVentil se zatvara kada diferencijalni pritisak raste
Ventil se zatvara kada protok raste
INSTALACIJAProtocna cev
TAČKA PROTOKA0.05 do 350 m³/h / 0.22 do 1541 US gal/min
PAD PRITISKA PREKO0.2 bar / 2.9 psi
TAČKA SETOVANOG PRITISKA0.1 do 10 bar / 1.45 do 145.04 psi