Posebne karakteristike:

  • Komunikacioni gateway
  • Pristup portalu SAM DISTRICT ENERGY
  • Anketa (uključujući daljinsko održavanje i vizualizaciju) TROVIS grejnih i gradskih grejnih kontrolera i/ili mernih uređaja putem mobilne mreže ili LAN-a
  • Integracija TROVIS 5573, 5576, 5578 i 5579 kontrolera, kao i Tipova 3374/3375 i Tipova 5724-8/5725-8 putem RS-232, RS-485 ili TTL
  • Povezivanje mernih uređaja (maks. tri opterećenja magistrale)
  • Simultano beleženje grejnih i mernih podataka
  • Dodatno fizičko sučelje (2x BI, 1x BO, 1x AI)
  • Montaža na zid, ploču ili DIN šinu
  • Takođe dostupna kao verzija za iznajmljivanje koja uključuje konekciju podataka i dodatnu opremu.