Posebne karakteristike:

  • Regulator protoka
  • Sastoji se od ventila sa integrisanim ograničenjem i aktuatora
  • Ventil sa jednim sedištem i balansiranim zatvaračem
  • Sa spojnim maticama i zavarivanim ili navojnim krajevima
UPOTREBAKontrola protoka
SREDSTVOVoda i druge tečnosti
Vazduh i nezapaljivi gasovi
VERZIJADIN
TEMPERATURA SREDSTVA2 do 150 °C / 35.6 do 302 °F
VELIČINA VENTILADN 15 do DN 50
OCENA PRITISKAPN 16 do PN 25
FUNKCIJARegulator protoka
PRIMENAVentil se zatvara kada protok raste
TAČKA PROTOKA0.01 do 15 m³/h / 0.04 do 66 US gal/min
PAD PRITISKA PREKO0.2 bar / 2.9 psi