NB-IoT (Narrowband Internet of Things) ulazni modul za MULTICAL® 403, MULTICAL® 603 i MULTICAL® 803:

Karakteristike:

  • Očitavanje podataka sa merila putem mobilne mreže (NB-IoT)
  • Uključena pretplata od 8 godina, sa mogućnošću dodatnog produženja
  • Precizno vremensko obeležje očitanih podataka
  • Očitavanje podataka na satnoj ili dnevnoj osnovi
  • Do 16 godina trajanja baterije
  • Pulsni ulaz za povezivanje vodomera i električnih merila

NB-IoT ulazni modul omogućava daljinsko očitavanje podataka s merila putem NB-IoT mobilne mreže. Ovaj modul ima integrisanu SIM karticu s uključenom pretplatom od 8 godina, što znači da korisnici ne moraju brinuti o sklopljenju posebnog ugovora ili kupovini dodatnih usluga tokom tog perioda. Nakon 8 godina, postoji opcija za produženje pretplate.

Modul se lako montira u MULTICAL® 403, MULTICAL® 603 i MULTICAL® 803 merila i zahteva IoT bateriju ili napajanje iz mreže visoke snage, u zavisnosti od željenog intervala prenosa podataka. Za merila koja rade na baterije, podaci se mogu dostavljati jednom dnevno sa 24-časovnim registrom, dok se kod merila koja su napajana iz mreže, podaci mogu dostavljati svaki sat. Modul automatski podešava sat u brojilu prema mreži, što garantuje tačno dostavljanje podataka na vreme.

Za postizanje visokog nivoa sigurnosti i privatnosti, modul koristi end-to-end enkripciju. Podaci se šifruju pomoću ključa enkripcije uređaja (DEK) merila, a transportni sloj je zaštićen putem ključa enkripcije transportnog sloja (TEK) modula.

Kako bi se koristio ovaj modul, potrebno je obezbediti spoljnu antenu. Modul se takođe može integrisati u sisteme očitavanja trećih strana, uz potpisivanje jednostrane NDA (ugovora o nerazotkrivanju informacija). Kamstrup može pružiti vodič za implementaciju koji sadrži informacije o sakupljanju ključeva za enkripciju i interpretaciji podataka sa modula.

modules_brochure