Modul Kamstrup High Power Radio Router za MULTICAL® 603 predstavlja visokoperformantno i svestrano rešenje za automatsko bežično očitavanje energetskog merila. Evo ključnih karakteristika i funkcionalnosti ovog modula:

Karakteristike:

  • Automatsko bežično očitavanje MULTICAL® 603 energetskog merila
  • Visoka snaga prenosa, što omogućava pouzdanu i efikasnu bežičnu komunikaciju
  • Ugrađena funkcionalnost rutera za izgradnju bežične mreže između merača i centralnog koncentratora
  • Automatsko otkrivanje radio frekvencije na dve kanala, što osigurava optimalan signal i pouzdanost komunikacije
  • Povezivanje sa spoljnom antenom za postizanje najboljeg mogućeg dometa signala
  • Dva dodatna ulaza za povezivanje vodomera i električnih merila, omogućavajući praćenje dodatnih potrošača
  • Lako ugraditi u modularno mesto na meraču – “plug and play” instalacija bez potrebe za konfiguracijom
  • Podržava detekciju curenja i burst alarma za rano otkrivanje problema sa potrošnjom
  • Brzo čitanje podataka sa merača za manje od jedne sekunde
  • U skladu sa GDPR propisima, obezbeđujući sigurnost i privatnost podataka korisnika

Funkcije i primena:

Modul High Power Radio Router je posebno dizajniran za lako i pouzdano bežično očitavanje podataka sa MULTICAL® 603 energetskog merila. On funkcioniše kao jedinica rutera u bežičnoj mreži, omogućavajući izgradnju pouzdane i otporne bežične komunikacije između pojedinačnih merača i centralnog koncentratora.

Njegova ugrađena funkcionalnost rutera omogućava proširenje bežične mreže i povezivanje dodatnih merača na jednostavan način. Takođe, modul može raditi i kao običan radio modul, pa se podaci mogu očitavati putem ručnog terminala, USB čitača merila ili fiksne mreže.

Instalacija modula je brza i jednostavna, bez potrebe za dodatnom konfiguracijom, a komunikacija sa READy sistemom za upravljanje podacima (MDM) je sigurna i šifrovana kako bi se osigurala privatnost podataka i usklađenost sa GDPR propisima.

Modul High Power Radio Router može se isporučiti sa internom ili eksternom antenom, pri čemu se preporučuje korišćenje eksterne antene za postizanje najboljeg mogućeg dometa signala. Takođe, modul ima dodatne ulaze za puls, što omogućava direktno povezivanje sa drugim potrošačkim merilima kao što su vodomeri ili merila električne energije, što proširuje mogućnosti praćenja potrošnje.

U celini, Kamstrup High Power Radio Router modul pruža pouzdano, sigurno i efikasno rešenje za automatizovano bežično očitavanje podataka sa MULTICAL® 603 energetskog merila i omogućava korisnicima da efikasno upravljaju potrošnjom i analiziraju podatke u realnom vremenu.

modules_brochure