• Univerzalni konverter za potrošačka merila sa M-Bus interfejsom
  • Konvertuje M-Bus u bežični radio prenos
  • Ugrađeni RTC (Real-Time Clock) sa 5 dana rezervnog napajanja
  • Ugrađeni registar za čuvanje vrednosti na sat i događaja
  • Automatsko otkrivanje radio frekvencije na 2 radio kanala
  • Automatsko otkrivanje brzine prenosa za M-Bus komunikaciju
  • Prenosna snaga konfigurabilna do 500 mW
  • Ugrađena funkcionalnost rutera (router-a)
  • Ugrađena radio antena sa mogućnošću opcionalnog povezivanja spoljne antene
  • Opciono povezivanje GSM modema
  • Usaglašen sa standardima EN 13757

RF M-Bus Converter II je univerzalni konverter za potrošne merila opremljenih M-Bus interfejsom. Konvertuje M-Bus u radio signal i integriše merila sa M-Bus-om u radio sistem.

Univerzalni konverter se koristi za sva toplotna, električna i vodna merila sa M-Bus interfejsom u skladu sa EN13757 standardom, uključujući Kamstrup, SVM, Actaris, Enermet i Sappel.

Univerzalni konverter ima ugrađeni stvarni vremenski sat (RTC) i obeležava sve podatke vremenskim oznakama. Čita podatke svakog sata i evidenciju događaja sa povezanog merila i istovremeno funkcioniše kao napajanje za M-Bus modul merila.

Konverter je opremljen sa dva radio kanala i automatski detektuje da li je komunikacija u visokom ili niskom režimu snage. Takođe, automatski otkriva baudrate M-Bus komunikacije između merila i konvertera.

RF M-Bus Converter II može se koristiti u radio mrežama, sistemima očitavanja prilikom prolaska gde se podaci čitaju putem ručnog terminala i u vezi sa očitavanjem tačka-do-tačka putem GSM modema.