Posebne karakteristike:

  • Komunikacioni Gateway
  • Bežično umrežavanje sa mrežnom strukturom za daljinsku anketu i kontrolu TROVIS grejnih i gradskih grejnih kontrolera i/ili mernih uređaja koristeći neregulisane radio frekvencijske opsege
  • Bežična tehnologija koristi 869 MHz ISM opseg
  • Integracija TROVIS 5573, 5576, 5578 i 5579 kontrolera putem RS-232 ili TTL
  • Merenje potrošnje sa maks. tri opterećenja magistrale
  • Simultano beleženje grejnih i mernih podataka
  • Montaža na zid, ploču ili DIN šinu
  • Funkcija portala sa pristupom putem SAM DISTRICT ENERGY
  • Takođe dostupna kao verzija za iznajmljivanje koja uključuje konekciju podataka i dodatnu opremu.