HC-0HC-003-20/21/22 M-Bus modul za merila energije MULTICAL® 403, MULTICAL® 603 i MULTICAL® 803:

Karakteristike:

  • Namena za fakturisanje, analizu i kontrolu
  • Konfigurabilni datagrami
  • Očitavanje logera
  • Brzina komunikacije do 19200 bauda

M-Bus moduli visokih performansi za merila energije MULTICAL® 403, MULTICAL® 603 i MULTICAL® 803 omogućavaju često čitanje merila bez smanjenja trajanja baterije u meračima.

Moduli M-Bus se mogu konfigurisati sa različitim datagramima, pružajući fleksibilnost da se očitani podaci prilagode za različite aplikacije. Ovi moduli su u skladu sa M-Bus standardom EN 13757:2013 i OMS TR02:2015, što omogućava njihovo čitanje uobičajenim M-Bus sistemima.

M-Bus modul je dizajniran sa fokusom na visoku fleksibilnost, kako bi zadovoljio različite potrebe primene.

MULTICAL® merila energije podržavaju velike količine podataka, što omogućava očitavanje svih podataka relevantnih za analizu i naplatu.

Svi podaci relevantni za naplatu su podržani u svim merilima.

Konfiguracija datagrama omogućava emulaciju merila različitih proizvođača, čime se postiže interoperabilnost sa različitim sistemima.

Očitavanje M-Bus podataka je veoma brzo, a u kombinaciji sa visokom brzinom komunikacije omogućava laku implementaciju aplikacija za kontrolu i regulaciju.

Kamstrup nudi fleksibilnost da prilagodi datagrame kako bi zadovoljili specifične potrebe svojih klijenata.

modules_brochure