Temperaturni senzor SP je specijalno dizajniran par temperaturnih senzora namenjenih za merenje toplotne energije. Ovi senzori se koriste zajedno sa elektronskim meračima energije kako bi se precizno merile ulazne i izlazne temperature u sistemima prenosa toplotne energije.

Parovi senzora mogu biti postavljeni direktno u protok tečnosti ili smešteni u posebne džepove. Svaki senzor temperature sadrži ugrađeni otpornik od platine, čiji električni otpor varira sa promenom temperature. Očitavanjem vrednosti otpora postiže se analogni izraz temperature.

Merač energije izračunava temperaturnu razliku u toplotnoj instalaciji na osnovu očitanih ulaznih i izlaznih temperatura. Na osnovu merenih temperaturnih razlika i protoka vode, merač energije potom izračunava potrošnju energije. Ovaj sistem omogućava precizno merenje i praćenje potrošnje toplotne energije u različitim sistemima.

Temperaturni senzor SP je pouzdan i precizan alat za merenje temperature i omogućava efikasno praćenje i upravljanje toplotnom energijom u različitim industrijskim i komercijalnim sistemima. Njegova primena pruža tačne i pouzdane podatke o temperaturi, što je od vitalnog značaja za optimalno funkcionisanje sistema za prenos toplotne energije.